imię
nazwisko
e-mail
telefon

    kontakt:

     tel.  602  601  166 -  mgr  Eugeniusz  Kazienko
                                                                             
                                         licencja detektywa  Nr 0000104

     tel.  664  488  688 -  mgr  Gabriela  Zwierzchowska
                                                                             
                                         licencja detektywa  Nr 0004573

biuro i adres siedziby:

75-204 Koszalin,  ul. Jana z Kolna  36/12,  e-mail:   biuro@detektyw-koszalin.pl

podstawy formalno-prawne działalności:
- wpis  nr  34238/2004 do  ewidencji  działalności  gospodarczej  prowadzonej
   przez Prezydenta Miasta Koszalina
- wpis  nr  RD-113/04  do  rejestru  działalności  regulowanej w zakresie  usług
   detektywistycznych,   prowadzonego  przez   Ministra  Spraw  Wewnętrznych
   w  Warszawie
- ubezpieczenie od  odpowiedzialności  cywilnej z tytułu wykonywania  zawodu
   detektywa, polisa PZU S.A. TPO 10152871; suma gwarancyjna 15.000 EURO

dane do faktury, siedziba firmy i bank:
Detektywi Eugeniusz Kazienko                                           NIP PL 669-159-69-19
75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 36/12                                 REGON 331433323
Numer rachunku bankowego -                  45 2490 0005 0000 4500 5047 6816
Kod BIC (Swift) -                   ALBPPLPW  45 2490 0005 0000 4500 5047 6816
Alior Bank Spółka Akcyjna  00-095  Warszawa  ul. Łopuszańska 38d