Pomagamy  od  lat  w  ustalaniu  szczerości  i  wiarygodności   osób
bliskich,   małżonków,   partnerów,    wspólników,    pracowników,
a  także innych osób podejrzanych  o  nieetyczyne  lub  nieuczciwe
zachowanie, naruszenie prawa, a nawet o ciężkie przestępstwa.

Badania wariograficzne są trudne, stresujące i dlatego proponujemy kierowanie na nie osoby po głębokim namyśle i wtedy, gdy rozmowy i dyskusje międzyludzkie nie przynoszą już pożądanych rezultatów.

artykuł - podejrzliwy jak Polak
artykuł - Kraj wykrywaczy kłamstw


Badania prowadzimy w warunkach studyjnych.  Rozmowa  i  przy-
gotowanie odbywa się w pokoju głównym.  Dla badanego dostępna
jest na miejscu łazienka,  gdyż konieczne  jest  umycie  zatłuszczo-
nych  rąk.  W  pokoju głównym  zlecający śledzi  na  monitorze  tv
przebieg badania w sąsiednim pokoju,  przez co takie  badanie  jest
absolutnie obiektywne,  a zlecający już w czasie badania sam może
ocenić emocje badanej osoby  albo przebieg  krzywych  wariografu
na monitorze.

U W A G A !

Otrzymujemy błagalne telefony od osób, które "zaszalały"  na  im-
prezie,  na  wyjeździe   integracyjnym,   oczekujących  na   przyjazd
partnera albo małżonka z zagranicy z pytaniami, czy można na ich
korzyść zafałszować wyniki badania i ile to kosztuje.
Ani  badający,  ani wariograf  nie  znają  takiej  metody,  ani  ceny.
Przeprowadziliśmy   jednak   już  wiele   badań,   które   zaspokoiły
ciekawość tych osób, co do najczęściej przykrego dla nich wyniku.

WARIOGRAF - POMOC W KONFLIKCIE

Oferujemy skuteczną pomoc w sytuacjach konfliktowych  w  zwią-
zkach małżeńskich i partnerskich,  gdy jeszcze jest szansa i nadzie-
ja, że związek ten ma sens  istnienia i gdy  obu  stronom  zależy  na
utrzymaniu takiego związku.

Badamy i uwiarygodniamy szczerość osób bliskich  sobie,  którym
zależy na wyprowadzeniu z błędu tej drugiej strony, która  uzyska-
ła  fałszywe  informacje  o  karygodnym   zachowaniu  się  badanej
osoby,   fałszywe   informacje  o  spotkaniach  z  kochankami   itp.,
albo  która  bazuje  na   fałszywych   przypuszczeniach,  zatruwają-
cych codzienne życie.

Nasze dotychczasowe diagnozy skutecznie  przerywały  niesłuszne
podejrzenia,  ale  w  niektórych  przypadkach,  zdecydowanie  pot-
wierdziły istniejące zarzuty.

Oferujemy   pomoc   w   przypadku  podejrzenia   o   molestowanie
dzieci albo zgwałcenia.  W przypadku osób pokrzywdzonych, które
przekroczyły 16 rok życia, sprawdzamy wiarygodność ich oskarżeń
i złożonych przez nie zeznań.

Badamy wiarygodność podejrzanych o takie czyny i diagnozujemy
co do szczerości ich wypowiedzi.

Nie ma innego, niż wariograf,  równie skutecznego narzędzia i me-
tody, pozwalającej zdjąć zarzuty  z  niesłusznie podejrzanej  osoby.

Dotyczy  to  głównie  osób,  do  której  opiekun  dziecka  czuje  nie-
chęć, a nawet nienawiść,  np. były małżonek lub były partner.

Badanie wariograficzne pozwala  również wskazać osobę  podejrza-
ną o jakiekolwiek nieuczciwe lub nieetyczne zachowanie.
Pomaga także  wzmocnić  materiały  procesowe względem  "dobrze
wychowanego",  "przyzwoitego" i "porządnego",  na  pierwszy  rzut
oka, człowieka.


PRZYKLADY PYTAŃ W SPRAWACH INTYMNYCH


Przykładowe pytania z dotychczasowych badań intymnych


Jednokwestyjne,  dotyczące  zdrady  z  wybraną  kobietą:


1) Czy w 2012 roku spotykałeś się z Moniką?
2) Czy w 2012 roku utrzymywałeś  kontakty
     intymne z Moniką?
3) Czy w 2012 roku odbyłeś stosunek seksu-
     alny z Moniką?
     oraz dodatkowe:
4) Czy w 2012 roku odbyłeś stosunek seksu-
     alny z inną, niż żona, kobietą?


Wielokwestyjne, gdy w pytaniach występuje kilka  osób:

1) Czy kochasz mężczyznę,  z którym codzien-
     nie dojeżdżasz tramwajem do pracy?
2) Czy  kochasz  Dawida,  z  którym  pracujesz
     w jednym pokoju?
3) Czy 2 czerwca ubiegłego  roku w  samocho-
     dzie odbyłaś z Arkiem stosunek seksualny?
     oraz dodatkowe:
4) Czy zdradziłaś meża w czasie  jego  poby-
     tu za granica?


Wielokwestyjne, gdy występuje kilka osób lub problemów:

1) Czy przed związkiem ze Zbyszkiem świadczy-
     łaś usługi seksualne za pieniądze?
2) Czy w czasie  związku ze Zbyszkiem  odbyłaś
     stosunek seksualny z byłym mężem?
3) Czy w czasie pożycia  ze  Zbyszkiem  odbyłaś
     stosunek seksualny z Januszem P.?
     oraz dodatkowe:
4) Czy, poza pierwszym razem, w czasie kocha-
     nia udajesz orgazmy?

1) Czy  w czasie pobytu żony we Francji  odbyłeś
     w Polsce stosunek seksualny z Joanną?
2) Czy  po uzyskaniu  nowego  numeru  telefonu
     kontaktowałeś sie z Joanną?
3) Czy   ukrywasz  przed  żoną  dodatkową  kartę
     SIM do swojego telefonu?
4) Czy  od lutego tego roku,  do  dzisiaj,  odbyłeś
     stosunek seksualny z inną, niż żona, kobietą?

1) Czy   świadczyłaś  usługi   seksualne   za   pieniądze?
2) Czy uprawiałaś z cudzoziemcami seks za pieniądze?
3) Czy byłaś wykorzystywana  seksualnie  przez  ojca?
4) Czy   w  czasie  związku  z  Markiem   zdradziłaś  go?

1) Czy na zakładowej imprezie dotykałaś
     rękoma gołe genitalia Patryka?
2) Czy na zakładowej imprezie dotykałaś
     ustami gołe genitalia Patryka?
3) Czy  na  zakładowej imprezie  odbyłaś
     stosunek seksualny z Patrykiem?
4) Czy po zakładowej  imprezie  tęsknisz
     za Patrykiem?


Przykładowe pytania dotyczące sprawy o molestowanie dziecka:

1) Czy zostawiałeś syna Grzegorza kolegom, ce-
     lem zaspokojenia ich potrzeb  seksualnych?
2) Czy twój syn  Grzegorz  był  gwałcony  przez
     twoich kolegów?
3) Czy    gwałciłeś    swojego   syna   Grzegorza?
     oraz dodatkowe:
4) Czy  w  towarzystwie  kolegów upijałeś  syna
     Grzegorza alkoholem?

PRZYKŁADY BADAŃ

W pożyciu młodego, ale wielodzietnego  już  małżeństwa,  od  pew-
nego czasu, codziennie było już tylko gorzej.  Mąż  podejrzewał  żo-
nę o letnią przygodę i zdradę z kolegą z firmy, w  której pracowała.
Nie spał nad ranem. Przeżywał codziennie swoje  podejrzenia.  Ona
zdecydowanie zaprzeczała temu.
Po kolejnej z wymówek  zdecydowali się na  badanie  wariograficz-
ne. Jedno z trzech pytań brzmiało: Czy w okresie ostatnich 6  mie-
sięcy miała Pani  intymny  kontakt  z  Robertem  Z.?  Główne:  Czy
w okresie ostatnich  6  miesięcy  odbyła  Pani  stosunek  seksualny
z Robertem Z.?
Na fotel  siadała  zdecydowana,  chociaż  wściekła  na  tą  sytuację,
mówiąc: Niech to się  nareszcie  skończy!  Na  pytanie,  czy  mimo
tego wszystkiego,  kocha  męża,  odpowiedziała:  A  dlaczego  ja  tu
przyjechałam kilkaset kilometrów! W  wywiadzie  przedtestowym,
zaklinając się na własne dzieci,  przekonywała  badającego,  że  po-
dejrzenia męża są błędne.
Niestety,   po  przejściu  długotrwałego,  kompleksowego  badania,
w czasie którego zastosowano aż 8 testów, wariograf i badający nie
mieli żadnych wątpliwości, że było coś na rzeczy z tą zdradą.
Badana, wyra1nie zdeprymowana, zażyczyła sobie powtórkę.
Powtórzono trzy zasadnicze testy.  Było  jeszcze  gorzej!  Takie  też
wyniki zostały przedstawione jej i mężowi. Dziwiła się,  jak  to  jest
możliwe. On tylko powtarzał: A nie mówiłem!

Na tym się jednak nie  skończyło.  Po  wspólnym  wyjściu  z  biura
samochód z małżonkami jeszcze długo stał  przed  budynkiem.  Po
kilku dniach mąż  ponownie  przyjechał  do  badającego  porozma-
wiać o wynikach i z pytaniem: Co mam dalej robić?
Nic - usłyszał w odpowiedzi. Wie Pan już wszystko. Nie pierwsza to
na świecie taka przygoda młodej  kobiety.  Ale  kocha  Pana  ponad
wszystko i gotowa jest wszystko temu poświęcić.  Niech Pan wraca
do dzieci i do kochającej  Pana  żony  i  zacznie  powoli  zapominać
o tym wszystkim. Lącznie z badaniem.
Po tygodniu mąż zadzwonił ponownie. Spokojniejszym  i  pewniej-
szym głosem  powiedział,  że  od  czasu  badania  zupełnie  inaczej
patrzy na świat. —ona wyznała mu jednak wszystko. Mimo tego śpi
codziennie aż do rana.

Powoli znowu zbliżają  się  do  siebie.   Jakby  zaczynali  od   nowa.
Oby im się udało.

Zawiść ludzka nie zna granic.  Podatność na plotki na temat  osoby
najbliższej, także.  Młody mąż, bardzo dobrze zarabiający za grani-
cą,  nie liczył  pieniędzy  wysyłanych  żonie  i  dzieciom.  Pracował
trzy miesiąca za granicą, a trzy miesiące przebywał w domu.
Bliskie otoczenie szybko zauważyło zmianę w standardzie życia je-
go  żony,  nie liczyło się więc z uszczypliwymi uwagami  pod jej  a-
dresem.
Dręczyły go te uwagi, chociaż nie zawsze  w  nie  wierzył.  Dręczyły
na tyle, że budził się coraz wcześniej, a za granicą też coraz  więcej
myślał o zasłyszanych sensacjach na temat żony.

To ona pierwsza poddała mu myśl, aby zbadać się  na  wariografie.
Za pierwszym razem badanie jej wyszło bardzo korzystnie.  Ale  po
pół roku plotki jeszcze bardziej były bliskie rzeczywistości.
Ponownie poddała się badaniom.   I znów były dla  niej  korzystne.

W czasie kolejnego pobytu męża  za granicą  zadzwoniła  do firmy,
by umówić się na kolejną wizytę.  Znowu życzliwi szykują  następ-
ną porcję plotek, a ona kolejny raz ma zamiar,  poprzez wariograf,
przekonać męża o swojej wierności.

Para młodych ludzi  pracujących  w  Holandii,  od  kilku  miesięcy
wmawiała sobie różne zarzuty dotyczące  niewierności.  Do  Polski
i  Koszalina,  jak wielu  innych  z  zagranicy,  przyjechali w  sobotę
tylko dla jednego celu: wyjaśnić wspólne znaki zapytania.
Partner był zdecydowany i wiedział  czego  oczekuje.  Niczego  jed-
nak  nie był pewny i był nieco zagubiony.  Partnerka,  młodsza  od
niego, była pewna swego,  zdecydowana,  a  w  jej  zachowaniu  nie
widać było obawy, co do wyników jej badania.

Wstępne wyniki badania nie były dla niej zbyt negatywne. Jednak
szczegółowa analiza  ujawniła,  że partnerka  zlecającego  w  czasie
badania, w kolejnych trzech testach, przed tym samym pytaniem,
stosowała ten sam, opisywany na różnych  forach  internetowych,
a w rzeczywistości naiwny wybieg,  usiłując oszukać wariograf,  tj.
zniekształcić wynik badania.

Program komputerowy stosowany w wariografie  CPS II  od ponad
30 lat  jest stale doskonalony,  w  szczególności  w  odniesieniu  do
tzw. artefaktów,  tj. umyślnych  zachowań  badanego,  usiłującego
zakłócić  obiektywność badania. Podpowiedzi opisywane na forach
internetowych   w   rzeczywistości  są  bardzo  dobrze  znane  przez
praktyków oraz  naukowców  z  Uniwersytetu  w  Utah,  którzy  już
dawno zastosowali w wariografach odpowiednie czujniki, ujawnia-
jące tego rodzaju  zachowania,  a  w  programach  komputerowych
przewidzieli takie zachowania badanych.

W tym przypadku,  po  uwzględnieniu  poprawek,  wynik  badania
okazał się bardzo, bardzo niekorzystny  dla  badanej,  a  stosowane
wybiegi tylko pogorszyły jej wizerunek w oczach partnera.

Coraz więcej młodych  Polek  i  Polaków,  pracujących  za  granicą,
wiąże się w pary partnerskie.  O wiele łatwiej jest  przeżyć  tam  we
dwoje. Niektóre z tych par planują się pobrać.
Młodzi spotykający się w Roterdamie,  w Londynie, wiedzą o sobie
zazwyczaj tylko tyle, że są z Polski i z jakiego miasta.
O niektórych miejscowościach nawzajem nigdy nie słyszeli.
Dużo jest takich par,  gdzie jedna ze stron jest  z  północy,  a  druga
z południa Polski.  Nie  ma  możliwości  szybkiego  zweryfikowania
przez chłopaka spod Bydgoszczy, opowieści dziewczyny spod Byto-
mia.  Ona z kolei ma jeszcze mniejsze  możliwości  zweryfikowania
prawdziwej historii jego życia.
Podejmują decyzję o zbadaniu się przed ślubem na wariografie.
Dzwonią do Koszalina i tu przyjeżdżają.  Samolotem do Goleniowa,
a stąd już tylko kilkadziesiąt kilometrów.
Na pytanie, dlaczego tutaj, odpowiadają:  Anglicy trudno rozumie-
ją ich mentalność,  a cena badania na wariografie w Londynie  jest
kwotowo kilka razy wyższa, niż w Koszalinie.   Do tego w funtach.

W tym samym dniu, z głębi Polski, przyjechało zdecydowanie  doj-
rzałe już małżeństwo.  To mąż,  rozpamiętujący dawne rzeczywiste
i niedawne, być może urojone krzywdy, namówił żonę do  badania
na wariografie. Kobieta, dla spokoju męża, zgodziła się na takie ba-
danie.  Jak  wynikało  z  wywiadu,  wcześniej  godziła  się  na  seans
hipnotyczny. Pozostali jednak przy wizycie w  Koszalinie  i  podda-
niu się badaniom na wariografie.

Przed badaniem żona  zlecającego  była  niezwykle  zdenerwowana.
Objawiało   się  to  stałym,   niemożliwym  do  ukrycia  chichotem.
Bardzo obawiała się,  czy to jej zdenerwowanie nie zniekształci,  na
jej niekorzyść, wynik badania. Zapewniono ją, że co najwyżej uwy-
pukli wyniki,  ale w najmniejszym stopniu nie powinno ono  wpły-
nąć na obiektywność tych wyników.

Testy   było   wyjątkowo  rozbudowane.   Trzy  zasadnicze   pytania
i czwarte dodatkowe, miksowane były w 8  standardowych testach
Utah. Zastosowano testy kłamstwa kierowanego,  co  wymaga  nie-
zwykłej koncentracji i współdziałania badanej z badającym.

Wyniki badania, ku zaskoczeniu męża,  były  niezwykle  korzystne
dla badanej.  Z tego też powodu bardzo nieudolnie ukrywała  długo
wstrzymywany płacz, tym razem z radości.

Po badaniu długo jeszcze trwała rozmowa i wyjaśnianie  oraz  oma-
wianie  wyników.  Z rozmowy wynikało,  że  oboje,  bardzo  dobrze
zapoznali  się  z teorią  i  problematyką  badania  wariograficznego.

Po badaniu także  i  mąż głęboko odetchnął.  "Wiele  zrozumiałem.
Przyjdzie mi się leczyć" powiedział na odjezdnym zlecający.

WARIOGRAF - WYKLUCZENIE NIEWINNEGO

Niedawno   przyszło   nam   rozstrzygać   bardzo   przykrą   sprawę:
Gwałcił ojciec, wraz z kolegami, swojego syna, czy nie?
Matka syna, na podstawie oświadczenia dziecka  i  opinii  biegłych,
była przekonana, że tak.
Wszczęto postępowanie  przygotowawcze.  Angażowano  kolejnych
biegłych. Nie znaleziono twardych dowodów  i  prokuratura  umo-
rzyła sprawę. Po kolejnych opiniach biegłych psychologów, matka
złożyła kolejne zawiadomienie o przestępstwie, a prokuratura  roz-
poczęła kolejne postępowanie i przesłuchania.

Przypadkowo jej znajomy namówił ją do skorzystania  z  wariogra-
fu. Ojciec, podejrzany o molestowanie syna zgodził się na  badanie
bez wahania.
Matka przyjechała kilkaset kilometrów  do  Koszalina.  Była  cieka-
wa jak przebiega proces  badania.  Chętnie  skorzystała  z  zapropo-
nowanego  wobec  niej  badania  stymulacyjnego.  Wyszła  z  niego
bardzo przekonana i ufna co do jego wyników.

W następnych etapie przeprowadzono badania ojca  dziecka.  Oka-
zały się one dla niego niezwykle korzystne. Wynik ten  sprawił,  że
matka poczuła od wielu, wielu lat, ulgę.
Oświadczyła, że teraz może zabrać się za leczenie  syna,  we  współ-
pracy z jego ojcem, któremu do  tej  pory  nie  wierzyła.  Po  otrzy-
maniu opracowanych materiałów z badań,  natychmiast  wycofała
oskarżenie z miejscowej prokuratury.

WARIOGRAF - POMOC WE WSKAZANIU WINNEGO

W jednym z dużych miast, na południu  Polski,  prowadziliśmy  o-
statnio badania wiarygodności członków Zarządu Spółki Akcyjnej.
Nie ulegało wątpliwości, że z biura  Zarządu zniknęły bardzo  waż-
ne dokumenty. Tylko członek Zarządu mógł je zabrać.
Poza podejrzeniami był prezes, który był twórcą pomysłu zbadania
na wariografie swoich współpracowników.
Zapadła decyzja o przebadania całego Zarządu i jego prokurentów.
Jako pierwszy zgodę na takie badanie złożył  prezes.  Pozostali  tak-
że wyrazili na to zgodę.

Wariograf miał przybyć z odległego, trochę egzotycznego dla nich,
Koszalina.

Badanie przeprowadzono  wyjątkowo w siedzibie  Zarządu. Poziom
zdenerwowania i podniecenia był niezwykle wysoki  u  wszystkich,
łącznie z inicjatorem badania, który  obawiał  się  niesłusznej  jego
oceny. Trochę chyba też chciał się przekonać, czy badanie w ogóle
może być obiektywne.

Obawy jego okazały się nieuzasadnione.  Uzyskał najbardziej wyra-
ziste, pozytywne wyniki wiarygodności.
Zaskoczony był mile, że nielubiana przez niego,  ale cenna  dla fir-
my osoba, okazała się być szczerą i uczciwą.

Nigdy nie spodziewał się  natomiast,  że  potwierdzi  się  niezwykle
wyrazista  kłamliwość  osoby,  na  której  polegał  i  której  w  pełni
dotychczas ufał.

Wigilijna  wieczerza  nie zawsze kończy się mile dla jej  organizato-
rów. W jednej z niewielkich  miejscowości,  ale  w  pobliżu  bardzo
dużego miasta,  nestorka  rodu,  jak co roku,  zaprosiła  na  Wigilię
dwóch  synów,  synowe  i  piecioro  wnuków:   czterech   chłopców
i jedną dziewczynę.

Ta Wigilia miała mieć szczególny charakter.  Babcia miała przeka-
zać swoim synom i wnukom informację, że właśnie podzieliła bar-
dzo znaczny majątek  i  oficjalnie  zamierza  przekazać  jego  części
swoim synom.  Wigilia upływała więc w szczególnie  miłej,  bardzo
radosnej  i  rodzinnej  atmosferze.   Nic  nie  zapowiadało  niemiłej
niespodzianki. Po północy obie rodziny wróciły do swoich domów.
Na drugi, świąteczny dzień, babcia zauważyła, że z ogólnie  dostęp-
nego miejsca zniknęły jej dwa ulubione złote pierścionki.  Na pew-
no widziała je o poranku w Wigilię.  Była to dla niej  bardzo  gorzka
łyżka  dziegciu  w  beczce  miodu  wspomnień  z  minionej  Wigilii.
Istnienie tych pierścionków znane było  ogólnie  wszystkim  obec-
nym na wieczerzy wigilijnej.  Ich  miejsce  przechowania  również.
O zaistniałej sytuacji, w tajemnicy przed dziadkiem,  zwierzyła  się
najbardziej zaufanemu synowi.  Kto  z  jej  ukochanych  krewnych
mógł to zrobić?

Zlecający, po bezskutecznej namowie wszystkich  o  oddanie babci
pierścionków, postanowił zbadać uczciwość  rodziny  na  wariogra-
fie. Cała rodzina, łącznie z inicjatorem, wyraziła zgodę.

Głównymi podejrzanymi byli wnukowie.  Każdy z nich miał coś na
sumieniu.  Każdy z nich miał powody,  aby zabrać oba pierścionki.
Oni też poszli na pierwszy ogień.  Główne pytanie  było  oczywiste:
"Czy zabrałeś babci dwa pierścionki?"   Testy  zbudowane  były  na
bazie standardowych testów Utah.  Jednak w dodatkowych testach
zawarte były pytania o szczegóły związane z miejscem  przechowy-
wania,  sposobem połączenia,  ze szczegółami  ozdób,  kolorem ka-
mieni i z innymi cechami, które mogła znać tylko babcia oraz ten,
kto zabrał pierścionki, a potem dokładnie je obejrzał.

W  czasie  badania   wariograf   bezlitośnie  wskazał,  jako  sprawcę
zaboru tych pierścionków, ukochaną  wnuczkę  babci  i  ukochaną
bratanicę zlecającego.  Wskazanie było jednoznaczne i bardzo  wy-
raziste. Bez żadnej wątpliwości.  Nikt się tego nie spodziewał po tej
dziewczynie.   Babcia najmniej.  Jeden z pierścionków już zwróciła
babci.  Co do drugiego - cisza.  Jednak wynik jednego z pytań  "Czy
dałaś komuś  pierścionek  babci?"  rozwiał  także  i  tą  wątpliwość.
Niezbyt optymistyczna to opowieść wigilijna.

W czasie spotkania towarzyskiego jedna z uczestniczących  w  nim
osób wyszła z niego pozbawiona na zawsze  drogocennego,  pamią-
tkowego, ozdobnego naszyjnika ze złota.
Każdy z gości, uczestniczących w tym spotkaniu,  mógł być spraw-
cą zaboru tej ozdoby. Na pewno co najmniej jedna z tych osób mo-
gła być świadkiem zaboru.
W rozmowie, jakie toczą się w takich przypadkach,  jedna z kobiet,
uczestnicząca w tym spotkaniu, wskazywała na  dwóch  mężczyzn,
z których każdy mógł zabrać ten naszyjnik, a według niej,  na pew-
no go zabrał.
Zaprzeczała stanowczo, aby naszyjnik ten mógł zabrać trzeci  gość,
jej bliski znajomy.
Zgodziła się na poddanie się badaniom na wariografie, co do szcze-
rości swoich zeznań, będąc pewna nieskuteczności badania.
Ku jej zaskoczeniu,  badanie  wariograficzne  jednoznacznie  wska-
zało, że kłamie, obciążając winą dwóch mężczyzn.
Z tego badania wynikało natomiast  pośrednio,  że  to  jej  znajomy
zabrał naszyjnik.
"Nie tak miało być!"  zakończyła zapłakana  badanie.  "Co  ja  teraz
powiem swojemu chłopakowi?"

WARIOGRAF CPS II (COMPUTERIZED POLYGRAPH SYSTEM)

Dysponujemy nowoczesnym komputerowym wariografem amery-
kańskiej firmy  STOELTING, działającej w swojej branży na rynku
USA od 1886 roku. Teoretyczne i praktyczne  działanie  wariografu
zostało opracowane i jest rozbudowywane  przez  ponad  30  lat  na
Uniwersytecie w Utah w USA.

W badaniu, dane do analizy i diagnozowania zbierane są przez:
- dwa  czujniki  piezoelektryczne  dla  dwóch  kanałów  oddychania
  piersiowego i przeponowego (pneumograf),
- czujniki  (srebrne)  przewodnictwa   skóry,   rejestrujące   zmiany
  w potliwości skóry (reakcja skórno-galwaniczna tzw. GSR),
- czujniki (srebrne) oporności skóry (opcjonalnie),
- czujnik aktywności układu  sercowo-naczyniowego,  rejestrujący
  zmiany ciśnienia krwi, tętna i fali dykrotycznej (kardiograf),
- czujnik  fotoelektryczny  rejestrujący  przepływ  krwi   tętniczej,
  w końcówce palca środkowego, do jego żył (pletyzmograf),
- czujnik   piezoelektryczny   aktywności   ruchowej,    rejestrujący
  umyślną aktywność badanego, usiłującego zakłócić badanie,
- czujniki głosu.

Wstępna  ocena  prawdomówności  osoby  badanej   prezentowana
jest bezpośrednio po zakończeniu każdego badania wariograficzne-
go w formie wykresów i danych,  obliczonych  metodą  numerycz-
ną, na podstawie zasad opracowanych  przez  Krapohl  i  McManus
(1999) oraz Krapohl (2002) na Uniwersytecie w Utah w USA.

Ostateczną ocenę prawdomówności lub kłamliwości  badanej  oso-
by  wydaje  detektyw,   zajmujący  się  od  wielu  lat  problematyką
dochodzenia do prawdy,  na podstawie kilku metod:  numerycznej
metody obiektywnego systemu  oceniania,  na  podstawie  metody
prawdopodobieństwa oraz względnej siły reakcji na pytania.

W razie potrzeby, lub  zaistnienia  jakichkolwiek  wątpliwości,  do-
datkową ocenę wykonuje się na  podstawie  metody  numerycznej,
wykonywanej ręcznie, bezpośrednio przez detektywa.


PRZYKLADY PYTAŃ W SPRAWACH KRYMINALNYCH


Przykładowe pytania z dotychczasowych badań w innych sprawach kryminalnych


Jednokwestyjne, dotyczące kradzieży w towarzystwie:

1) Czy byłaś obecna na imprezie w dniu 23 czerwca
     ubiegłego roku w restauracji Magnolia?
2) Czy widziałaś, jak Janusz zabierał pijanemu Zbi-
     gniewowi złoty krzyż z diamentami?
3) Czy   pomagałaś   Januszowi  w  zaborze   złotego
     krzyża z diamentami?
     oraz dodatkowe:
4) Czy wiesz co się stało ze złotym  krzyżem  z  dia-
     mentami zabranym Zbigniewowi?

Jednokwestyjne, dotyczące kradzieży sklepowych:

1) Czy z kasy sklepu zabierałaś kwoty  do 100  złotych?
2) Czy z kasy sklepu zabierałaś kwoty do 300  złotych?
3) Czy z kasy sklepu zabierałaś  kwoty  przewyższające
     1000 złotych?
     oraz dodatkowe:
4) Czy wiesz, gdzie są pieniądze zabrane z kasy sklepu?

Dwa testy dodatkowe, ukrytej informacji, w których badany na
wszystkie pytania odpowiada przecząco - N I E (dotyczy  zaboru
2  pierścionków: czerwonego i niebieskiego,  spiętych  agrafką):

a)

1) Czy dwa zabrane babci  pierścionki były  koloru
     zielonego i czarnego?
2) Czy zabrane babci pierścionki były koloru czer-
     wonego i niebieskiego?
3) Czy zabrane babci pierścionki  były  niebieskie?
4) Czy zabrane babci pierścionki były  koloru  gra-
     natowego i zielonego?
5) Czy zabrane babci  pierścionki  były  czerwone?
6) Czy zabrane babci pierścionki były  koloru  nie-
     bieskiego i zielonego?

b)

1) Czy dwa zabrane babci pierścionki leżały  na
     talerzu,na stole, luzem?
2) Czy zabrane babci pierścionki były  połączo-
     ne zielonym drucikiem?
3) Czy zabrane babci pierścionki były związane
     czarną gumką do włosów?
4) Czy  zabrane  babci  pierścionki  były  spięte
     agrafką?
5) Czy zabrane babci pierścionki były związane
     szarym sznurkiem?
6) Czy zabrane babci pierścionki były związane
     czerwoną gumką?

inne:

1) Czy w 2011 roku  zabrałeś z domu Anny Kaiser
w Bochum złoty pierścionek?
2) Czy w 2012 roku zabrałeś z domu Anny Kaiser
w Bochum złotą biżuterię?
3) Czy w 2013 roku zabrałeś z domu Anny Kaiser
w Bochum nowego Rollexa?
4) Czy wiesz gdzie obecnie  znajduje  się  zegarek
i złota biżuteria Anny Kaiser?

1) Czy w tajemnicy przed mężem dajesz  wspólne
pieniądze osobie spoza rodziny?
2) Czy w tajemnicy przed mężem  wydajesz  pie-
niądze na nieuzasadnione potrzeby?
3) Czy w tajemnicy przed mężem masz  założony
rachunek w banku?
4) Czy w tajemnicy przed mężem odkładasz  pie-
niądze dla osobistych celów?

1) Czy w czerwcu tego roku z kasy apteki  Santus
zabrałaś 500 złotych?
2) Czy w lipcu  tego  roku  z  kasy  apteki  Santus
zabrałaś 300 złotych?
3) Czy w lipcu tego  roku  z  sejfu  apteki  Santus
zabrałaś 1000 złotych?
4) Czy w 2012 roku z apteki Santus zabrałaś  pie-
niądze?

PRZYGOTOWANIE BADANEGO I CENA

Badania wariograficznie mogą odbywać się wyłącznie za świadomą
i pisemną zgodą badanej osoby!

Osoba, która ma być badana, w dniu badania  nie  może  być  zmę-
czona, ani głodna. Powinna być wyspana.

W żadnym przypadku nie powinna zażywać w tym  dniu  lekarstw,
chyba że są one niezbędne dla jej zdrowia.  O  fakcie  użycia  okreś-
lonych lekarstw, przed rozpoczęciem badań powinna zgłosić o tym
badającemu, w czasie wywiadu przedtestowego. Nie  badamy  osób
w stanie nietrze1wości!  Nie  jest  wskazane  badanie  osób  poniżej
16 roku życia. Nie przyjmujemy  do  badań  osób  chorych  psychi-
cznie lub leczonych na choroby zaburzające emocje.

Badania przeprowadzamy najchętniej w siedzibie przedsiębiorstwa
"Detektywi",  gdzie  istnieją  optymalne  warunki  do  tego  rodzaju
badań.

Wyjątkowo,  wykonujemy je również w zakładzie  pracy  zlecające-
go, przy większej grupie osób badanych, po zapewnieniu  pomiesz-
czenia spełniającego, co najmniej, podstawowe wymogi do  prowa-
dzenia takich badań.

Wynagrodzenie za kompleksowe badanie jednej osoby  wynosi  nie
mniej niż  800,00  złotych. W przypadku badania  większej  grupy
pracowniczej, możliwa jest negocjacja ceny pojedynczego badania.

W badaniach poza Koszalinem, koszty przejazdu zwraca  zlecający.

TEST STYMULACYJNY

Każde badanie wariograficzne  poprzedzone  jest  testem  stymula-
cyjnym. Ma to na celu, między innymi, przyzwyczajenie badanego
do badania zasadniczego,  ale  służy  głównie  do  oceny,  czy  orga-
nizm  badanego  w  ogóle  nadaje  się  do  przeprowadzenia  takiego
badania, bowiem niektóre choroby  psychiczne   mogą  wykluczyć
możliwość przeprowadzenie poprawnego  badania,  a  tym  samym
uzyskania obiektywnego wyniku.

Badanie stymulacyjne oparte jest zazwyczaj na wykorzystaniu tes-
tu rozpoznawczego - CIT (Concealed Information Test).
W teście tym badany poznaje informację, powinien zapamietać ją,
a na pytanie o tę informację, powinin zaprzeczyć temu, okłamując
badającego w sposób oczywisty dla niego i badanego.
Reakcja  organizmu  na  to  zaprzeczenie,  rejestrowane  jest  przez
wariograf.  Po rejestracji badany zapoznawany jest od razu z wyni-
kami reakcji organizmu na to oczywiste kłamstwo.
Do   badania   stymualcyjnego   wykorzystywana   jest   informacja
o  znanych  badanemu  i  losowo  wybranych  przez  niego  danych
(karty do gry, cyfry od 1 do 9, nazwiska, nazwy itp.).
Po wybraniu określonej karty do  gry,  pozostałymi  przykrywa  się
wybraną kartę, a następnie badany odpowiada przecząco  na  6  za-
danym mu pytań: Czy to była 9? Czy to była 10? Czy to  był  walet?
Czy to była dama? Czy to był król? Czy to był as?

Na wszystkie te 6 pytań badany zobowiązany jest odpowiadać NIE,
w tym również co do wybranej przez niego karty.

Reakcja organizmu na takie oczywiste kłamstwo, w odnieniesiu do
znanej  informacji  (wybranej  przez  badanego  karty),  daje  odpo-
wiedź na pytanie, czy dalej prowadzić badanie.
Na monitorze badany może obejrzeć przebieg krzywych  przy  jego
odpowiedziach prawdziwych, jak też przy tej jednej kłamliwej.

WYNIKI

Wynik badania prezentowany jest  zlecającemu,  w  postaci  cyfro-
wej,  bezpośrednio po badaniu.   Zbieranie  wyników  wykonywane
jest automatycznie przez komputer,  a  w  razie  wątpliwości  stron
lub zakłóceń ze strony badanego,  zbieranie wyników  uzupełniane
jest "ręcznie" przez badającego.

Przy obliczaniu  automatycznym,  metodą  numeryczną,  program
komputerowy uwzględnia trzy główne elementy pomiarowe:
1) układ oddychania, za który można uzyskać od +3 punktów, przy
szczerości, poprzez +2, +1, 0, -1, -2, aż do -3, przy kłamliwości;
2) układ  sercowo-naczyniowy, za który można uzyskać  podobnie,
jak przy oddychaniu od +3, +2, +1, 0, -1, -2, aż do -3 punktów;
3) zmiany    skórno-galwaniczne,    najwierniej    odzwierciedlające
zmiany emocjonalne, za które można uzyskać od  +6,  poprzez  +5,
+4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, aż do  -6 punktów  przy  zupełnej
kłamliwości.
Przy zadaniu jednego pytania, program może naliczyć więc od +12
(przy pełnej szczerości), do -12 punktów (przy pełnej kłamliwości).

Przy "ręcznym" zbieraniu wyników, za  zmiany  skórno-galwanicz-
ne otrzymuje się od +3, do -3 punktów,  ale  dodatkowo  dochodzą
punkty za wyniki pomiaru pletyzmografem  (siła  przepływu  krwi
z tętnic do żył w koniuszku środkowego palca  prawej  ręki),  także
od +3, poprzez +2, +1, 0, -1, -2, aż do -3 punktów przy pełnej kłam-
liwości. Tak więc przy "ręcznym" zbieraniu  wyników,  przy  zada-
niu jednego pytania, można uzyskać  maksymalnie  także  od  +12,
do -12 punktów.

Przy zadaniu w  jednym  teście  3  pytań,  najczęściej  tematycznie
podobnych,  ale  kolejno  nieco  uszczegółowionych,  jednorazowo
można uzyskać, za te trzy pytania, od +36, do -36 punktów.
Za  pytania  w  najczęściej  używanych  3  standardowych  testach,
w których zadaje się w każdym z nich po  3  takie  pytania,  można
uzyskać od +108, do -108 punktów.
Przy kompleksowym badaniu, przy zastosowaniu 8 testów,  w któ-
rych przewija się aż  29  powtarzających  się  w  różnych  układach
pytań, maksymalnie można uzyskać od  +348,  do  -348  punktów.

Liczący i analizujący program zakłada,  że uzyskanie  +8  punktów
i więcej, dowodzi o szczerości i prawdomówności badanego.
W przypadku uzyskania od +7 do -7 punktów,  badanie  uznaje  się
za nierozstrzygnięte. Wynik taki jest bardzo rzadki.
W przypadku uzyskania -8 i mniej punktów,  wynik dowodzi o nie-
szczerości i kłamliwości.
Im więcej uzyskanych dodatnich  albo   ujemnych  punktów,  tym
bardziej  jest  wyrazista  i  jednoznaczna  ocena   prawdomówności
albo kłamliwości badanego.

Wariograf komputerowy, przy pomocy własnego, unikalnego pro-
gramu, ocenia prawdopodobieństwo prawdomówności i kłamliwo-
ści osoby badanej. Odbywa się to w sposób automatyczny, a wynik jest znany zaraz po zakończeniu badania.

Metoda  prawdopodobieństwa  jest  jakby  uzupełnieniem   metody
"ręcznej". Wariograf przyjmuje, że wartością początkową  prawdo-
podobieństwa prawdziwości jest 0,5000.
Przed  rozpoczęciem  badania  wariograf  zakłada,  że  istnieje  50%
szans na to, że badany może mówić prawdę  i  50%  szans na to,  że
badany może kłamać.
Reguła decyzyjna Kirchera-Raskina  przyjmuje,  że  jeżeli  prawdo-
podobieństwo prawdomówności badanej  osoby  wynosi  co  najm-
niej  0,7000, to  należy  przyjąć,  że  badany  mówi  prawdę.  Jeżeli
wartość  ta  jest  mniejsza  od  0,3000,  należy  przyjąć,  że  badany
kłamie.
Takie wyniki są rozstrzygające w badaniach populacji kryminalnej
i w odniesieniu do zachowań zbliżonych do kryminalnych.
W   odniesieniu  do  innych  zachowań,  można  stosować   większy
margines bezpieczeństwa. Niektórzy zakładają,  że wynik jest  pew-
ny dopiero w granicach plus albo minus 0,8500.

Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co  do  obiektywności  wy-
ników uzyskanych metodą prawdopodobieństwa, należy brać przy
tym pod uwagę wyniki uzyskane inną metodą (np. OSS),  a  przede
wszystkim wyniki uzyskane "ręcznie".

DIAGNOZA

Diagnoza wariograficzna oparta  jest  na  obiektywnych  i  potwier-
dzonych naukowo  pomiarach  emocjonalnych  śladów  pamięcio-
wych, uzyskanych na podstawie:
- zmian w zakresie przebiegu oddychania  piersio-
  wego i przeponowego (wykresy pneumo),
- zmian w przebiegu pracy serca  (wykres kardio),
- zmian w przepływie krwi w naczyniach obwodo-
  wych (wykres kardio),
- zmian reakcji  skórno-galwanicznej,  tj.  w  prze-
  wodności   elektrycznej   skóry    (wykres   GSR),
- zmian w zakresie mowy (wykres audio).

W standardowym  badaniu  używanych  jest  zazwyczaj   8   czujni-
ków  przetwarzających  emocje   badanego,  związane  z  przedmio-
tem  badania,  na   dane  umożliwiające  obiektywną  interpretację
szczerości jej wypowiedzi.

Z badań, po bardzo  szczegółowej  analizie,  opartej  na  unikalnym
programie   komputerowym,   stawiamy  diagnozę  i  sporządzamy
sprawozdanie interpretujące i wskazujące szczerość  lub  nieszcze-
rość  badanej  osoby.   Do  sprawozdania  załączamy   standardowe
wykresy i nagranie filmowe z przebiegu badania.

W razie wątpliwości, co do obiektywności lub fachowości  badania
wariograficznego, zarówno ze strony zlecającego, czy też ze strony
badanego, w każdym przypadku, każde badanie można powtórzyć,
wykorzystując innego biegłego w tym zakresie.

WARIORAF W BIZNESIE

Oferujemy   instytucjom  i  przedsiębiorcom,  badania  wariografi-
czne w postępowaniu rekrutacyjnym,  jako  badania  przesiewowe,
oraz przy kontroli wiarygodności kandydatów do pracy.

Badania takie  są pomocne w szczególności  wówczas,  gdy  nieucz-
ciwy kandydat  prezentuje  bogate   CV,   wykluczające   z   wyścigu
do  stanowiska  innych   kontrkandydatów,  a  nie  ma  możliwości
żadnymi  innymi  metodami  sprawdzić  prawdziwości  jego  osiąg-
nięć.

Standardowe badanie może potwierdzić  lub  wykluczyć  wskazane
przez kandydata  umiejętności  i  doświadczenia,  przez  co  można
pozbyć się  niewiarygodnego  kandydata,  nie  tracąc  jednocześnie
innych wartościowych.

Osobom fizycznym i pracownikom, zatrudnionym w  poprzednich
zakładach pracy,  oferujemy  badania  wykluczające  niekorzystne
dla nich zapisy w opiniach pracowniczych, w szczególności  celem
uniknięcia skutków fałszywej lub  niesprawiedliwej  oceny  wysta-
wionej przez poprzednich  pracodawców,  lub  przez  nieuczciwych
przełożonych wyższego szczebla.

Badania wariograficzne prowadzimy także:

- przy  weryfikacji  i  okresowej  kontroli   lojalności  pracowników
w zakładach pracy, gdzie tajemnice produkcji lub tajemnice  tech-
nologii są szczególnie zagrożone, albo gdzie  dane  finansowo-księ-
gowe podlegają szczególnej ochronie,
- przy badaniu uczciwości pracowników, w szczególności  w  insty-
tucjach, w których osoby  badane  mają  dostęp  do  pieniędzy  lub
dokumentów, pozwalających uzyskać łatwo pieniądze,
- do ustalenia  osób  nielojalnych  wobec  zakładu  pracy,  działają-
cych na rzecz  konkurencji,  albo  wykorzystujących  sprzęt  zakła-
dowy do prowadzenia własnej działalności  gospodarczej,  ze  szko-
dą dla pracodawcy,
- przy  ustalaniu  sprawców  wydarzeń  nadzwyczajnych,  w  szcze-
gólności   sprawców    przestępstw    na    szkodę   przedsiębiorstwa
(oszustwa pracownicze,  włamania  w  zakładach  pracy,  kradzieże
pracownicze, przecieki informacji  handlowych i produkcyjnych),
ułatwiając   zlecającym   prowadzenie   wewnętrznych  dochodzeń.

Takie badania w zakładzie pracy z  powodzeniem  spełniają  dodat-
kowo funkcję profilaktyczną.

ROŻNICA MIĘDZY WYNIKIEM BADANIA A PRAWDĄ

Wariograf nie jest wykrywaczem kłamstw!  Kłamstwem  jest  świa-
doma nieprawda, przekazana w określonym  celu,  najczęściej  dla
wprowadzenia innej osoby w błąd. Wariograf  bada  stopień  szcze-
rości odpowiedzi badanego.

Zasadę funkcjonowania wariografu można zrozumieć najlepiej  na
przykładzie, w czasie którego zaistniały naprawdę silne emocje.

Po całonocnej pracy, wracałem z Kołobrzegu do  Koszalina. Jecha-
łem niewielką prędkością. Około 25 kilometrów za  Kołobrzegiem,
wyprzedził  mnie  biały   ford   combi.   Po   wyprzedzeniu   mojego
samochodu,  rozpoczął   bezpośrednie   wyprzedzanie   samochodu
dostawczego,  gdy z przeciwka  nadjeżdżał   już   ciągnik   siodłowy.
Zderzenie było  nieuniknione.  W  jego  rezultacie  samochód  ford
został zgnieciony między tymi dwoma  pojazdami.  Samochód  do-
stawczy  przewrócił się na prawy bok.  Uszkodzona  Scania  zjecha-
ła do rowu.

A wszystko to działo się 5 - 6 metrów przede mną!  Tak  to  widzia-
łem w momencie zderzenia i tak to zapamiętałem!

Natychmiast sprawdziłem stan  rannych  i  zawiadomiłem  policję
o wypadku. Do przyjazdu policji, z  różnych  przyczyn,  przemiesz-
czałem swój samochód na drodze. Po  pewnym  czasie  przyjechała
Zgłosiłem policjantowi  gotowość  świadczenia   w  nieuniknionym
postępowaniu karnym, bowiem co najmniej dwie osoby były  cięż-
ko ranne.
Kiedy ochłonąłem,  przed wejściem do samochodu  postanowiłem
zmierzyć odległość od rzeczywistego miejsca, w którym się zatrzy-
małem w momencie wypadku, do miejsca zderzenia się pojazdów.
Po zmierzeniu okazało się, że od miejsca  mojego  zatrzymania  się
w momencie zderzenia, do miejsca tego zderzenia, było  82 metry.

Po upływie kilku miesięcy, gdy ranni w wypadku wyzdrowieli,  tuż
przed moim  przesłuchaniem w charakterze  świadka,  postanowi-
łem sprawdzić  na  wariografie  moją  świadomość  i  emocjonalną
pamięć o tym wypadku.
Przeprowadziłem więc studyjne badanie  wariograficzne  na  temat
mojej wiedzy o oczywistym dla mnie zdarzeniu. Wyniki  były  nie-
oczekiwane, choć biorąc  pod  uwagę  zasadę  działania  wariografu
- logiczne.

Wariograf potwierdził niezwykle wyraziście, że mówiąc  o  odległo-
ści 5 - 6 metrów - odpowiadam szczerze.

Na moją odpowied1, że było było to  82 metry   -   wariograf  jedno-
znacznie wskazał, że odpowiadam nieszczerze.

Wariograf nie zawsze więc potwierdzi prawdę.
Wariograf  obiektywnie   potwierdzi   naszą   zapamiętaną   wiedzę,
z którą wiążą  się  nasze  emocje,  towarzyszące  określonemu  zda-
rzeniu, a których to mocji nie zawsze sobie uświadamiamy.

Emocje te zdecydowanie  dłużej  i  stosunkowo   trwalej   pozostają
w naszej pamięci emocjonalnej, niż w tej zwykłej.
Te emocjonalne ślady zdarzeń  utrwalone w naszej pamięci  za po-
mocą bod1ców  w postaci pytań i testów,  opracowanych  w  ośrod-
kach naukowo-badawczych amerykańskiego stanu   Utah,  są  uak-
tywnione i poprzez czujniki przeniesione  oraz  zapisane  na  dysku
Czy tego chcemy, czy nie chcemy, ślady te zawsze  wskażą  rzeczy-
wistość   taką,   jaką   zapamiętaliśmy   emocjonalnie,   choćbyśmy
usiłowali ją za wszelką  cenę  zapomnieć  lub  choćby  rzeczywiście
fakty te, już naprawdę umknęły z naszej pamięci.