Telefon  +48 602 601 166

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Jak przebiega badanie wariografem?

Już w 1974 roku prowadzący badania wariograficzne w przedsiębiorstwie „DETEKTYWI” EUGENIUSZ KAZIENKO w Koszalinie po raz pierwszy „bawił” się wariografem, pokazując w toku badań studyjnych męskim słuchaczom, wątpiącym w skuteczność analogowego wariografu, zdjęcia – pejzaże, między innymi zdjęcie (artystyczne) nagiej kobiety.

Największemu niedowiarkowi, z momentem ujrzenia tego „artystycznego” obrazka, tuż po obrazkach przyrody, wszystkie „krzywe” szybowały w niebo! Wariograf jako urządzenie, wykrywa FAŁSZ I KŁAMSTWO przy zaprzeczeniu udziału w zdarzeniach z przeszłości, którym zawsze towarzyszą silne emocje. Faktycznie zaś ujawnia ŚLADY pamięci emocjonalnej. Ślad ten bezwolnie przechowywany jest w HIPOKAMPIE badanego, który jest częścią mózgowia odpowiadającego za pamięć długotrwałą i przestrzenną. Odpowiada także za powstawanie i interpretowanie emocji.

Przy użyciu testów, głównie wypracowanych na Uniwersytecie w UTAH (USA), ślad tej pamięci emocjonalnej w czasie badania jest aktywowany, wywołując niezależną od woli badanego REAKCJĘ PSYCHOFIZJOLOGICZNĄ. Przy fałszywym zaprzeczeniu na zadane pytania reakcja ta jest rejestrowana przez szereg czujników i przetwarzana, a następnie podana w postaci wyniku uzyskiwanego metodą CYFROWĄ lub PRAWDOPODOBIEŃSTWA.  Albo oceniona jest WZROKOWO.

badanie wariografem

Pozytywny wynik badania jest dowodem WIARYGODNOŚCI badanego. Często jest jedynym sposobem na udowodnienie niewinności. Chroni przed niezasłużoną karą, przed wykluczeniem z kręgu towarzyskiego lub znajomych. Badanie WIARYGODNOŚCI z użyciem wariografu może się okazać jedynym sposobem na rozwiązania konfliktu towarzyskiego, rodzinnego, małżeńskiego i partnerskiego. Jest pomocne dla rozwiązania spraw gospodarczych, a uzupełniająco - nawet spraw karnych.

BADANIE

Na badanie powinna stawić się osoba wyspana, nieużywająca w tym dniu leków na serce, leków psychotropowych i narkotyków, bez bólu i cierpienia fizycznego. Przed badaniem na wariografie konieczne jest sprawdzenie czy organizm badanego nadaje się do badania. Ocenia się, że około 12% populacji ma zaburzenia pamięci emocjonalnej. Wiele chorób psychicznych, na przykład z grupy autystycznych, uniemożliwia obiektywną ocenę odpowiedzi na zadane pytania. Konieczne jest więc BADANIE WSTĘPNE, będące zarazem testem stymulacyjnym. Takie badanie polega na wykorzystaniu KŁAMSTWA „KIEROWANEGO”.

Badany musi odpowiedzieć przecząco na oczywiście znane pytanie, na które badający i badany znają poprawną odpowiedź. Badany zaś musi temu zaprzeczyć. Powiedzieć NIE! Jeśli PRZECZĄCA odpowiedź badanego na to oczywiste kłamstwo NIE WYWOŁA ze strony jego organizmu zakłócenia w stanie emocjonalnym (zasadnicze linie nie wskażą na przykład gwałtownego podwyższenia ich amplitudy) – badanie zostaje przerwane. Jeżeli przy kolejnym takim badaniu sytuacja się powtórzy – badany nie nadaje się do badania!

W naszym biurze weryfikację prawdomówności przeprowadza się głównie UTHAŃSKĄ TECHNIKĄ STREF PORÓWNANIA (UZCT - Utah Zone Comparison Test). Jest to praktycznie jedyna technika dopuszczona do wykorzystania w polskim procesie karnym! Technicznie badanie przeprowadza się w ten sposób, że siedzącej na odpowiednim krześle osobie podłącza się osiem czujników do różnych stref na jej ciele.  Dzięki nim komputerowy system wariografu rejestruje między innymi reakcję układu oddechowego, krążenia krwi i tętna oraz zmiany przewodności skóry. Dodatkowo dla oceny „ręcznej” używa się pletysmografu (kamera rejestrującej zwężenie włoskowatych naczyń krwionośnych w opuszkach palców).

Dla wiedzy usiłujących zakłócić badanie wariograficzne podajemy, że po 40 latach doświadczeń z użytkowaniem wariografu komputerowego, większość sposobów zakłóceń przebiegu badania jest doskonale znana zarówno twórcom programu jak i badającym a urządzenie jest doskonale przystosowane do ich wykrywania. Stosowanie więc zakłóceń rodem z Internetu tylko przysparza dodatkowej pracy badającemu i zazwyczaj przekłada się na bardziej negatywny dla badanego wynik. W zależności od potrzeb i charakteru problemu stosowane są także INNE techniki badania, o ile tylko są one bardziej właściwe dla uzyskania najbardziej wiarygodnego wyniku.

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA I DIAGNOZA

Do analizy wyników badania niezbędna jest wiedza o działaniu samego sprzętu, ale przede wszystkim umiejętność interpretacji wytworzonych przez komputer wykresów i wyników cyfrowych oraz prawdopodobieństwa.

Nasze biuro detektywistyczne ma ogromne doświadczenie w ustalaniu wiarygodności i niewiarygodności w sprawach małżeńskich, gospodarczych i karnych. Dodatkowym walorem naszego biura, dostępnym WYŁĄCZNIE DETEKTYWOM, jest prowadzenie badań na wariografie osób, które wcześniej były dyskretnie obserwowane, a w wyniku tej obserwacji UDOKUMENTOWANO fakt zdrady lub innej niegodziwości. Jeżeli z przyczyn ekonomicznych, uczuciowych, dla dobra dzieci itp. osoba zlecająca obserwację nie chce się rozwodzić z takim małżonkiem i zdradzić swoje „nieetyczne” zachowanie wobec małżonka lub partnera, zazwyczaj dodatkowo zleca badanie na wariografie. Takie badania są najbardziej lubiane przez detektywa, bowiem ZAWSZE ich wyniki są niezwykle wyraziste i wiadome od początku! PEWNYM WYNIKIEM nie może się poszczycić nawet najlepszy wariografista na świecie, który zawsze będzie miał choćby minimalny margines niepewności!

W naszej historii badań nie było rażącego przypadku aby wariograf, jako urządzenie, zawiódł.  Nieuniknione błędy powodują pomyłki i niekonsekwencje w konstruowaniu pytań relewantnych (krytycznych) lub nieodpowiednich pytań porównawczych. Zawodzi także badanie, gdy zlecający badanie podaje mylne lub fałszywe informacje, albo przeinacza znane mu fakty.

WYNIKI

Interpretacja wyników w naszym biurze praktycznie zawsze jest WIARYGODNA. Badani jednak nie zawsze godzą się z takimi wynikami. A nawet można przyjąć, że nigdy się nie godzą, chociaż to właśnie oni najlepiej znają całą prawdę! System komputerowy automatycznie dokonuje obliczeń wyników metodą numeryczną obiektywną i metodą prawdopodobieństwa z momentem zakończenia badania. Chcąc uzupełnić wyniki metodą „RĘCZNĄ” trzeba poczekać nawet kilka dni.

Metoda NUMERYCZNA OBIEKTYWNA polega na sumowaniu punktów, które osoba badana uzyskuje na podstawie stosunku reakcji pytania relewantnego (krytycznego) do pytania porównawczego. Jeśli reakcja psychofizjologiczna na pytanie relewantne (merytoryczne) jest większa niż na pytanie porównawcze, osoba jest niewiarygodna – punkty są ujemne. Jej przecząca odpowiedź jest fałszem! Dzięki temu można diagnozować, że osoba badana jest niewiarygodna.

Tak więc przy uzyskaniu wyniku cyfrowego +8 (plus osiem) i więcej – osobę badaną uznaje się za wiarygodną (PRAWDA). Przy uzyskaniu wyniku cyfrowego -8 (minus osiem) i mniej – osobę badaną uznaje się za niewiarygodną (FAŁSZ). Rzadko się to zdarza, ale przy uzyskaniu wyniku cyfrowego od -7 (minus siedem) do +7 (plus siedem) wynik uważa się za NIEROZSTRZYGAJĄCY. System liczy także wyniki metodą PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Na początku badania przyjmuje się, że prawdopodobieństwo prawdy wynosi 0,5000 i prawdopodobieństwo kłamstwa wynosi 0,5000.

Jeżeli wynik dotyczący prawdy jest 0,7000 i większy a dalej zbliżony do jedności, odpowiedź stanowi PRAWDĘ. Jeśli wynik dotyczący prawdy jest mniejszy od 0,3000 i dalej zbliżony do zera (0) – odpowiedź stanowi KŁAMSTWO. Rzadko się to też zdarza, ale przy uzyskaniu wyniku prawdopodobieństwa prawdy mniejszego od 0,7000 do 0,3000 wynik uważa się za NIEROZSTRZYGAJĄCY.

STOPIEŃ WIARYGODNOŚCI BADANIA

Najbardziej wiarygodne są testy, w których jest TRZY (3) pytania. Jeżeli chcemy zadać kolejne pytania, dla dobra wiarygodności konieczne jest stworzenie kolejnych 3 testów dla kolejnych 3 pytań i przeprowadzić następne, krótko po pierwszym badanie. Zazwyczaj w czasie jednego badania wykonuje się trzy testy zasadnicze. W przypadku nierozstrzygniętego wyniku wykonuje się jeszcze jeden lub dwa testy.