Telefon  +48 602 601 166

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

PRYWATNY DETEKTYW - KOSZALIN

DetektywDetektyw mgr Eugeniusz Kazienko jest emerytowanym wyższym oficerem - podinspektorem policji byłej Komendy Wojewódzkiej Policji w Koszalinie.

Usługi detektywistyczne wykonuje od 1991 roku. Od 2004 roku, zgodnie z ustawą, ww. usługi Eugeniusz Kazienko wykonuje na podstawie licencji numer 104 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Zatrudniony jest w przedsiębiorstwie DETEKTYW Gabriela Zwierzchowska z siedzibą w Koszalinie, ul. Szczecińska 8-10 lokal nr 23 (wejście do biura od ulicy Mieszka I numer 1).

To przedsiębiorstwo detektywistyczne korzysta ze sprzętu i urządzeń oraz doświadczenia uzyskanego w ramach pracy i działalności detektywistycznej w przedsiębiorstwie DETEKTYWI Eugeniusz Kazienko.

Detektyw Eugeniusz Kazienko, w ramach ww. działalności przedsiębiorstwa DETEKTYW Gabriela Zwierzchowska prowadzi m. in. badania wariograficzne /poligraficzne przy użyciu wariografu komputerowego CPSII marki Stoelting (USA).

 

DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA

Przedsiębiorstwo DETEKTYW Gabriela Zwierzchowska, w którym pracuje detektyw Eugeniusz Kazienko, prowadzi działalność na terenie całego kraju.

Najwięcej spraw i klientów napływa z Koszalina, Szczecina, Słupska, Kołobrzegu, Białogardu, Szczecinka oraz innych miejscowości wybrzeża Bałtyku, gdzie znajduje się największa w Polsce baza noclegowo-wczasowa i sanatoryjna.

Z tego terenu pochodzi też najwięcej spraw detektywistycznych dotyczących naruszeń prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym zdrady małżonka albo partnera, zarówno przez osoby miejscowe, a w czasie „samotnych” pobytów w okolicznych ośrodkach wczasowych i w sanatoriach - przez osoby z terenu całej Polski.

Z powodzeniem stosuje wariograf (poligraf) jako narzędzie służące do potwierdzenia wiarygodności małżonków, partnerów, kandydatów do pracy i pracowników.

W toku takich badań pomaga ujawnić i wskazać niesolidnych pracowników, wspólników, podejrzewanych o zachowanie nieetyczne, niegodne lub przestępcze.

Stosuje legalnie nowoczesny sprzęt techniczny oraz legalne środki i narzędzia obserwacji.

Ma możliwości dokumentowania wyników obserwacji w każdych warunkach pogodowych oraz o każdej porze dnia i roku.

Stosuje najnowsze metody pracy. Stale doskonali techniki obserwacji.

Nie narusza, w sposób bezprawny, konstytucyjnych praw i wolności osobistych zarówno osób zlecających, jak i obserwowanego.

UWAGA!!!

Kontaktując się z naszym biurem należy stosować podstawowe zasady dyskrecji:

Na telefon zgłoszeniowy przedsiębiorstwa DETEKTYW Gabriela Zwierzchowska numer 602 601 166 przyszły klient powinien dzwonić z telefonu, do którego nie ma dostępu osoba obserwowana.

W razie podjęcia decyzji o spotkaniu z detektywem, przed wizytą należy OBOWIĄZKOWO POZOSTAWIĆ TELEFON U OSOBY GODNEJ ZAUFANIA z pouczeniem o nieodbieraniu połączeń i nieinformowania nikogo w rzeczywistym miejscu pobytu właścicielki lub właściciela telefonu.

Nie pozostawiać, poza swoją kontrolą, telefonu w DOMU!!!

System kontaktowania się w toku prowadzonych czynności detektywistycznych uzgadniany jest po podpisaniu umowy zlecenia.

Klient nie powinien parkować samochodu bezpośrednio przed siedzibą biura. Może mieć on zainstalowany lokalizator lub zostać zauważony przez osoby niepożądane.

Przed wejściem do budynku należy stosować samokontrolę. Osoba zainteresowana usługą detektywistyczną może sama być obserwowana przez innych detektywów lub przez detektywów-amatorów bez uprawnień.

Mile widziane są zdjęcia i wszelkie inne dokumenty pomocne w sprawie.

Ze swojej strony przedsiębiorstwo zapewnia dyskrecję i zachowanie w tajemnicy danych osobowych oraz źródeł informacji.

ZAKRES DZIAŁANIA W SPRAWACH INTYMNYCH

Przedsiębiorstwo DETEKTYW Gabriela Zwierzchowska zajmuje się problemami wynikającymi z naruszenia prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego a także dotyczących spraw intymnych.

Jednym z głównych przedmiotów z tego zakresu działania jest pomoc Zlecającym w uzyskaniu dowodów winy za rozkład pożycia małżeńskiego, w tym dowodów zdrady małżeńskiej.

Na zlecenie Klientów, w tym z zagranicy i z głębi kraju, prowadzi sprawy w stosunku do osób przebywających okresowo w sanatoriach, ośrodkach wczasowych i konferencyjnych w bardzo licznych na Wybrzeżu Bałtyku miejscach noclegowych.

Głównie prowadzi czynności dotyczące naruszeń wierności małżeńskiej i partnerskiej, w tym w związkach jednopłciowych 

Przedsiębiorstwo zajmuje się również naruszeniami praw dzieci.

We wszystkich sprawach dowody dokumentowane są przy pomocy nowoczesnych technik obserwacji, między innymi poprzez filmowanie przy użyciu kamer standardowych, mikrokamer itp., w tym w warunkach nocnych (podczerwień).

Dysponuje dronami i uprawnieniami Urzędu Lotnictwa Cywilnego do ich korzystania.

Na potrzeby sądów sporządza autoryzowane stenogramy z legalnie utrwalonych rozmów - intymnych, biznesowych, towarzyskich i innych.

Przedsiębiorstwo pomaga w wyborze pełnomocników sądowych, adwokatów lub radców prawnych, odpowiadających osobowości i możliwościom finansowym klienta, zaspokajających jednak niezbędne potrzeby procesowe.

W ramach wsparcia dla biznesu przedsiębiorstwo wykorzystuje jeden z nielicznych w Polsce wariografów (poligrafów) produkcji USA. Nowoczesny komputerowy wariograf (poligraf) CPS II wykorzystany jest w codziennej pracy detektywa.

Popularny „wykrywacz kłamstw” wariograf (poligraf) służy tu do potwierdzenia szczerości wypowiedzi, wyznań, zapewnień osób podejrzewanych, czyli wiarygodności.

Służy też do ustalenia zachowań nieetycznych, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, z zasadami wierności narzeczeńskiej, wierności partnerskiej, wierności małżeńskiej itp.

Służy do sprawdzenia autentyczności i siły uczuć w stosunkach partnerskich.

Z usług w tym zakresie korzystają głównie te osoby, którym mimo wszystko zależy na dalszym współżyciu, które chcą uratować swój związek małżeński lub partnerski albo które chcą przekonać kochaną osobę o swojej niewinności.

Dzięki wariografowi udało się umorzyć zawiłe i trudne postępowania między partnerami, małżonkami, w tym karne, toczone nawet w odległych o setki kilometrów od Koszalina prokuraturach, sądach, w sprawach prowadzonych przeciwko niekiedy niewinnym osobom.

CENY

Ceny usług detektywistycznych, na wysokim poziomie technicznym i prawnym, wymagające znacznych sił i nowoczesnych środków technicznych nie mogą być tanie!

Ceny te są negocjowane indywidualnie.

Z reguły przy podpisaniu umowy przyjmowane są zaliczki stanowiące 50% wynagrodzenia.

Do ceny usług prowadzonych poza Koszalinem doliczane są koszty przejazdu wyłącznie za te wyjazdy i w tych dniach, które zostały udokumentowane w sprawozdaniu, z podaniem daty, godziny, minuty i sekundy.

W nadzwyczajnych przypadkach uzgadniana jest konieczność kosztów na dalsze wyjazdy.

Zawsze są uzgadniana koszty pobytu, w tym hoteli, w przypadku dalszych wyjazdów.

Niekiedy uzgadniane są także koszty pobytu, o ile to wynika z charakteru zlecenia.

Bardzo rzadko wykonywane są czynności w ściśle określonym czasie, chyba że to wynika z istoty zachowania się obserwowanego (np.: wyjazd weekendowy lub turnusowy osoby obserwowanej do miejscowości wczasowej lub na imprezę towarzyską albo rodzinną).

Z reguły czynności detektywistyczne prowadzone są do czasu ustalenia faktu istnienia bądź nieistnienia okoliczności podanych przez Zlecającego.