Telefon  +48 602 601 166

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Prywatny detektyw - Koszalin

Prywatny detektyw mgr Eugeniusz Kazienko jest wyższym oficerem - podinspektorem policji, w stanie spoczynku, byłej Komendy Wojewódzkiej w Koszalinie.

Usługi detektywistyczne wykonuje od 1991 roku. Przez pierwsze 12 lat prowadził je jako prezes Zarządu firmy Wywiadownia Gospodarcza INFO-BUSINESS Usługi Detektywistyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

W kierowanej przez niego Spółce wydano legitymacje detektywa 204 osobom, pracującym w niej w różnych formach zatrudnienia.

Z powodu wprowadzenia obowiązujących okresowo przepisów nie dopuszczających do zawodu detektywa osób mających ustaloną grupę inwalidzką Spółka zmuszona była zwolnić 203 detektywów! Krótko po tym ta ustawowa restrykcja została anulowana!

Od 2004 roku, zgodnie z ustawą z 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110) ww. usługi Eugeniusz Kazienko wykonuje jako prywatny detektyw – licencja numer 104 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Przedsiębiorstwo DETEKTYWI (kod PKD – 80.30.Z) kontynuuje działalność ww. Spółki INFO-BUSINESS na podstawie wpisu numer 113/2004 do Rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W zakresie działania ma dodatkowy rodzaj działalności gospodarczej – „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania” (kod PKD – 70.22.Z), prowadzoną na rzecz osób prywatnych, przedsiębiorców i instytucji.

W ramach tej dodatkowej działalności mgr Eugeniusz Kazienko prowadzi badania wariograficzne /poligraficzne z wykorzystaniem komputerowego wariografu CPSII marki Stoelting (USA).

Łącznie od 1991 roku do  2021 roku w obu tych przedsiębiorstwach przyjęto, udokumentowano i zakończono ponad 7000 (słownie: siedem tysięcy) detektywistycznych spraw.

 

Działalność detektywistyczna

Przedsiębiorstwo DETEKTYWI Eugeniusz Kazienko prowadzi działalność na terenie całego kraju.

Najwięcej spraw i klientów, z przyczyn naturalnych, napływa z Koszalina, Szczecina, Słupska, Kołobrzegu, Białogardu, Szczecinka oraz innych miejscowości z całego Wybrzeża Bałtyku, gdzie znajduje się największa w Polsce baza noclegowo-wczasowa i sanatoryjna.

Z tego też terenu pochodzi najwięcej spraw detektywistycznych dotyczących naruszeń prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym zdrady małżonka albo partnera, zarówno przez osoby miejscowe, a w czasie „samotnych” pobytów w okolicznych ośrodkach noclegowo-wczasowych i w sanatoriach - przez osoby z terenu całej Polski.

Przedsiębiorstwo DETEKTYWI zajmuje się także operacyjnym zabezpieczeniem obrotu towarowego i legalnym wywiadem gospodarczym. W ramach tego zabezpieczenia stara się uchronić to, co obiektywnie jest poza zasięgiem kontroli wewnętrznej kierownictwa przedsiębiorstw i realnymi możliwościami nawet najlepszej ochrony fizycznej i technicznej.

Zajmuje się także operacyjnym zabezpieczeniem miliardowych inwestycji przed niezwykle szkodliwą wrogą ingerencją konkurencji, w tym ze strony korporacji międzynarodowych.

W nowoczesnych przedsiębiorstwach prowadzonych na wzór zachodni stosuje z powodzeniem wariograf (poligraf) jako narzędzie służące do potwierdzenia wiarygodności kandydatów do pracy, w szczególności legitymujących się nie zawsze obiektywnymi opiniami z poprzednich zakładów pracy.

W toku takich badań pomaga ujawnić i wskazać niesolidnych pracowników, wspólników, podejrzewanych o zachowanie nieetyczne, niegodne lub przestępcze.

Likwiduje zagrożenia wynikające z funkcjonowania nielegalnej techniki operacyjnej skierowanej przeciwko swobodom i wolnościom obywateli oraz przedsiębiorstwom i instytucjom.

Przedsiębiorstwo DETEKTYWI Eugeniusz Kazienko stosuje legalny nowoczesny sprzęt techniczny oraz legalne środki i narzędzia obserwacji. Ma możliwości dokumentowania wyników obserwacji w każdych warunkach pogodowych oraz o każdej porze dnia i roku.
Stosuje najnowsze metody pracy. Stale doskonali techniki obserwacji.

Nie narusza, w sposób bezprawny, konstytucyjnych praw i wolności osobistych zarówno osób zlecających, jak i obserwowanego.

UWAGA!!!

Kontaktując się z naszym biurem należy stosować podstawowe zasady dyskrecji:

Na telefon zgłoszeniowy przedsiębiorstwa DETEKTYWI numer 602 601 166 przyszły klient powinien dzwonić z telefonu, do którego nie ma dostępu osoba, której sprawa dotyczy lub która ma być obserwowana.

W razie podjęcia decyzji o spotkaniu z detektywem, przed wizytą należy OBOWIĄZKOWO POZOSTAWIĆ TELEFON U OSOBY GODNEJ ZAUFANIA z pouczeniem o nieodbieraniu połączeń i nie informowania nikogo w rzeczywistym miejscu pobytu właścicielki lub właściciela telefonu.

Nie pozostawiać, poza swoją kontrolą, telefonu w DOMU!!!

System kontaktowania się w toku prowadzonych czynności detektywistycznych uzgadniany jest po podpisaniu umowy-zlecenia.

Klient nie powinien parkować samochodu bezpośrednio przed siedzibą biura. Może mieć on zainstalowany lokalizator lub zostać zauważony przez osoby niepożądane.

Przed wejściem do budynku należy stosować samokontrolę. Osoba zainteresowana usługą detektywistyczną może być obserwowana przez innych detektywów lub przez detektywów-amatorów bez uprawnień.

Dysponującym samochodem osobowym, nawet z zamontowaną lokalizacją, po uzgodnieniu telefonicznym, poleca się bezpośredni wjazd na parking pod budynkiem, gdzie dla klientów zarezerwowane jest bezpieczne miejsca parkingowe.

Z parkingu podziemnego do biura na I piętrze najbezpieczniej jest dostać się windą!

Mile widziane są zdjęcia i wszelkie inne dokumenty pomocne w sprawie.

Ze swojej strony zapewnia dyskrecję i zachowanie w tajemnicy danych osobowych oraz źródeł informacji.

Zakres działania w sprawach intymnych

Przedsiębiorstwo DETEKTYWI Eugeniusz Kazienko zajmuje się  problemami wynikającymi głównie z przyczyn obiektywnych i aktualnych potrzeb rynkowych z naruszenia prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego a także dotyczących spraw intymnych.

Jednym z głównych przedmiotów z tego zakresu działania jest pomoc Zlecającym w uzyskaniu dowodów winy za rozkład pożycia małżeńskiego, w tym dowodów zdrady małżeńskiej.

Na zlecenie Klientów, w tym z zagranicy i z głębi kraju, prowadzi sprawy w stosunku do osób przebywających okresowo w sanatoriach, ośrodkach wczasowych i konferencyjnych w bardzo licznych na Wybrzeżu Bałtyku miejscach noclegowych.

Równolegle z ww. problemami dotyczącymi małżonków przedsiębiorstwo zajmuje się naruszeniami praw ich dzieci.

W podobnym zakresie prowadzi czynności dotyczące naruszeń wierności partnerskiej, w tym w związkach jednopłciowych 

We wszystkich sprawach dowody dokumentowane są przy pomocy nowoczesnych technik obserwacji, między innymi poprzez filmowanie przy użyciu kamer, w tym w warunkach nocnych.

Na potrzeby sądów sporządzane są autoryzowane stenogramy z legalnie utrwalonych rozmów - intymnych, biznesowych, towarzyskich i innych.

Przedsiębiorstwo pomaga w wyborze pełnomocników sądowych, adwokatów lub radców prawnych, odpowiadających osobowości i możliwościom finansowym klienta, zaspokajających jednak niezbędne potrzeby procesowe.

W ramach wsparcia dla biznesu przedsiębiorstwo wykorzystuje jeden z nielicznych w Polsce wariografów (poligrafów) produkcji USA.

Nowoczesny komputerowy wariograf (poligraf) CPS II wykorzystany jest w codziennej pracy detektywa oraz doradcy personalnego.

Popularny „wykrywacz kłamstw” wariograf (poligraf) służy tu do potwierdzenia szczerości wypowiedzi, wyznań, zapewnień osób podejrzewanych o zachowania nieetyczne, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, z zasadami wierności narzeczeńskiej, wierności partnerskiej, wierności małżeńskiej itp.

Z usług w tym zakresie korzystają głównie te osoby, którym mimo wszystko zależy na dalszym współżyciu, które chcą jeszcze uratować swój związek małżeński lub partnerski albo które chcą przekonać kochaną osobę o swojej niewinności.

Dzięki wariografowi przedsiębiorstwa DETEKTYWI Eugeniusz Kazienko udało się umorzyć zawiłe i trudne postępowania między małżonkami, w tym karne, toczone latami nawet w odległych o setki kilometrów od Koszalinach prokuraturach, sądach, w sprawach prowadzonych przeciwko niekiedy niewinnym osobom.

Ceny

Usługi detektywistyczne przedsiębiorstwa DETEKTYWI Eugeniusz Kazienko nie są usługami tanimi!!!

Wyniki usług detektywistycznych na wysokim poziomie technicznym i prawnym, wymagające znacznych sił i nowoczesnych środków technicznych muszą być drogie!

Ceny tych usług w przedsiębiorstwie DETEKTYWI Eugeniusz Kazienko negocjowane są indywidualnie.

Z reguły przy podpisaniu umowy przyjmowane są zaliczki stanowiące 50% wynagrodzenia.

Do ceny usług prowadzonych poza Koszalinem doliczane są koszty przejazdu wyłącznie za te wyjazdy i w tych dniach, które zostały udokumentowane w sprawozdaniu, z podaniem daty, godziny, minuty i sekundy.
W nadzwyczajnych przypadkach uzgadniana jest konieczność kosztów na dalsze wyjazdy, na przykład zagraniczne.
Niekiedy uzgadniane są także koszty pobytu, o ile to wynika z charakteru zlecenia.

Bardzo rzadko wykonujemy czynności w ściśle określonym czasie, chyba że to wynika z istoty zachowania się obserwowanego (np.: wyjazd weekendowy lub turnusowy osoby obserwowanej do miejscowości wczasowej lub na imprezę towarzyską albo rodzinną).

Z reguły czynności detektywistyczne prowadzimy do czasu ustalenia faktu istnienia bądź nieistnienia okoliczności podanych przez Zlecającego.

Przedsiębiorstwo DETEKTYWI Eugeniusz Kazienko w zasadzie nie wykonuje zadań określonych godzinowo, gdyż kłóciłoby się to z naszymi zasadami etycznymi.
 
Wynika to głównie z faktu, że Zlecający nie jest w stanie skontrolować rzeczywiście realizowanych godzin czynności detektywistycznych, bowiem nie ma on realnych możliwości osobistego poznania wszystkich naszych detektywów i pracowników.