Telefon  +48 602 601 166

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Sprawy karne

Detektyw ma bardzo zawężone pole działania w zakresie prowadzenia czynności w sprawach karnych. Nie ma możliwości i zasobów, którymi na co dzień posługuje się policja. Nie może na przykład korzystać z ich baz danych, metod oraz narzędzi. Może jednak skutecznie poprawić zaniedbania, nieporadność czy zwyczajne lenistwo organów ścigania.

Prywatny detektyw ma też przewagę w  zakresie zaangażowania w sprawę. Dla organów ścigania każda ze spraw, mimo że dla osoby w nią wplątanej najważniejsza, jest tylko jedną z wielu. Dla detektywa natomiast zlecone przez Klienta śledztwo zawsze będzie priorytetowe. Personel naszego biura nad każdym z nich pracuje w skupieniu, możliwie jak najszybciej i jak najbardziej dyskretnie.

Podstawa prawna działań prywatnego detektywa

Zgodnie z art. 2. ust.1 pkt. 6 do ustawy o usługach detektywistycznych, detektyw może zbierać „informacje w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.”

Wspomniane uprawnienie podlega jednak pewnym ograniczeniom. W myśl art. 25 ww. ustawy „przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany, niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli z treści tej umowy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie".

Tak więc od chwili złożenia zawiadomienia, detektywowi „towarzyszyć” będzie policjant. O fakcie tym powinien być powiadomiony ewentualny pokrzywdzony przestępstwem.

Działanie podejmowane w sprawach kryminalnych

Nasze usługi obejmują szeroki zakres działań związanych z wyjaśnianiem spraw kryminalnych. Zajmujemy się między innymi uzyskiwaniem informacji o przyczynach i sprawcach:

  • poważnych przestępstw kryminalnych,
  • przestępstw drogowych,
  • w sprawach dotyczących osób zaginionych, gdzie istnieje podejrzenie, że poszukiwana osoba mogła zostać pozbawiona życia.

Zarówno czynności policyjne, jak i detektywistyczne w tym zakresie są najskuteczniejsze wówczas, gdy informacje i zlecenie przyjmujemy niezwłocznie po zaistnieniu tragicznych zdarzeń.

O podjęciu czynności detektywistycznych, w przypadku równoległego prowadzenia takiej sprawy przez policję, zgodnie z Ustawą o usługach detektywistycznych, informujemy o naszym udziale w postępowaniu stosowne organy policji. Czynności w sprawach kryminalnych prowadzimy równolegle z czynnościami procesowymi organów ścigania, zazwyczaj w ścisłym porozumieniu z prowadzącym postępowanie przygotowawcze.

Profesjonalna kadra to pewność skutecznego rozwiązania sprawy

Do realizacji zadań angażujemy kadrę, wywodzącą się z policji, która w czasie służby realizowała podobne czynności. 

Naszym atutem, w odróżnieniu od policji, dla której dana sprawa jest często tylko jedną z wielu, jest duże zaangażowanie i skupienie na zleconym śledztwie. Ponadto policja w czasie zbierania dowodów jest ograniczona bardzo szczegółowymi przepisami proceduralnymi, a czasami ograniczeniami osobowymi lub politycznymi. Policję obowiązują też ścisłe terminy!

Natomiast detektyw nie jest ograniczony w zakresie możliwości zbierania informacji! Może je uzyskiwać od każdego i zawsze!!!

Niemniej jednak, w każdym przypadku detektyw jest gotowy do współpracy z policjantem prowadzącym czynności operacyjne lub procesowe.

Nasze sprawy

Przebywający w Anglii przedsiębiorca zlecił detektywowi ustalenie sprawców spowodowania bałaganu na terenie jego działki przemysłowej przeznaczonej pod eksploatację kopalin.

W czasie czynności detektywistycznych udokumentowano kradzież około 20 tysięcy metrów sześciennych piasku i żwiru.

Ustalono również, dokumentując to filmami i zdjęciami, że sprawcy przywieźli na teren substancje, prawdopodobnie bardzo szkodliwe dla zdrowia i otoczenia, a następnie umieścili je w powstałych zagłębieniach w ziemi.

Materiały detektywistyczne stały się twardą podstawą do wszczęcia śledztwa.

Badanie wariografem a podejrzany w sprawie karnej kryminalnej

W sprawach kryminalnych, w których istnieje potrzeba wyeliminowania z grupy podejrzanych osób niewinnych, z powodzeniem prowadzimy badania wariografem badania wariografem. Skutecznie stosujemy je również w sytuacji, gdy istnieje konieczność wskazania nieszczerości osoby podejrzanej.

O podjęciu czynności detektywistycznych, w przypadku równoległego prowadzenia takiej sprawy przez policję, zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych, informujemy o naszym udziale w postępowaniu stosowne organy policji.

Badania wariograficzne prowadzimy również w odniesieniu do różnych zorganizowanych i niezorganizowanych grup towarzyskich, gdzie istnieje konieczność wskazania w takiej grupie osoby nieetycznej lub nieuczciwej.

UCZCIWOŚĆ PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRACY

Sprawdzamy uczciwość pracowników metodami detektywistycznymi poprzez obserwację ich zachowań.

W przypadkach kradzieży badamy wiarygodność zaprzeczeń podejrzewanych pracowników na wariografie. Odbywa się to wyłącznie za ich zgodą!

Wiarygodność wspólników

Nieetyczne lub przestępcze zachowania wspólników ustalamy poprzez badanie ich na wariografie, wyłącznie za ich zgodą!

Wiarygodność kontrahentów i innych przedsiębiorców

Ustalamy wiarygodność kontrahentów lub innych przedsiębiorców, przede wszystkim poprzez ustalenie ich majątku pozwalającego, w razie naruszenia zasad umowy, pokryć straty orzeczone przez Sąd.

Dokumentowanie materiałów do wszczęcia gospodarczych spraw karnych

W przypadku podejrzenia zaistnienia przestępstwa zbieramy, utrwalamy i dokumentujemy materiały mogące być podstawą do wszczęcia postępowania karnego.

NASZE SPRAWY

Na terenie wiejskim nieznani sprawcy, poprzez bezmyślne spowodowanie niewielkiej powodzi, spowodowali uduszenie około 250 ton ryb. Szkody z tego tytułu przekroczyły kilka milionów złotych.

Miejscowi policjanci nie od razu widzieli konieczność przedsiębrania czynności w takim zakresie, jakie standardowo podejmuje się przy popełnieniu przestępstwa. Nie mieli dowodów popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa.

Detektywi, na życzenie pokrzywdzonego i poszkodowanego, w trybie bardzo pilnym, przede wszystkim ze względu na możliwość zmiany pogody i zniszczenie jakichkolwiek dowodów, udokumentowali standardowo stan faktyczny zdarzenia i sporządzili sprawozdanie.

W toku czynności ustalono fakty i zabezpieczono dowody, które, po wielu perturbacjach, pozwoliły jednak wszcząć już przez prokuraturę postępowanie karne.

ANALIZA SPRAW KARNYCH

W przypadku umorzenia każdego śledztwa czy dochodzenia, na zlecenia osoby pokrzywdzonej, prowadzimy szczegółową analizę zakończonych postępowań.

W przypadku skazania, nawet prawomocnym wyrokiem, niewinnej osoby, na zlecenie pokrzywdzonego lub bliskiej mu osoby albo obrońcy pokrzywdzonego, prowadzimy szczegółową analizę spraw zakończonych każdym kolejnym etapem postępowania.

Nie zawsze osoba pokrzywdzona niesłusznym wyrokiem jest w stanie przetrzymać 18 lat więzienia, jak to znamy z praktyki naszych organów ścigania i naszego wymiaru sprawiedliwości.

Osoba pokrzywdzona lub najbliższa ofierze, ma prawo uzyskać z prokuratury kserokopie całych akt takich postępowań.


Analiza akt, przeprowadzona przez doświadczonego w tym zakresie detektywa, pozwala wychwycić niekiedy kardynalne błędy popełnione przez wszystkie organy ścigania, w każdej fazie postępowania karnego. 

Niekiedy analiza taka pozwala ujawnić nowe ślady i dowody, z różnych przyczyn pominięte w postępowaniu, które mogą pomóc w ustaleniu rzeczywistego sprawcy przestępstwa albo ustalić nowe przesłanki do dalszego prowadzenia sprawy.

Zaniechanie analizy wielu zakończonych spraw karnych prowadzi do wykonywania absurdalnie długich wyroków, które w niektórych przypadkach podlegają jednak wzruszeniu, chociaż wyroki są prawomocne.

NASZE SPRAWY

Najbliższa rodzina nie godziła się na wszczęcie postępowania w sprawie zdarzenia, w którym śmierć poniosła ich babcia - 93 letnia kobieta, zasłużona Platerówka. Zmarła na okulistyce, bowiem miała roztrzaskany prawy łuk brwiowy.

Diagnoza po oględzinach: Przewróciła się!

Nie prowadzono oględzin. Wizyta organów ścigania zakończyła się notatką. Przeprowadzono szczegółowe oględziny. „Przepytano” sąsiadów i świadków. Ustalono ciekawe okoliczności. Powołano biegłego. Zadano mu pytanie:

„Czy pokrzywdzona mogła ponieść śmierć, padając na prawy łuk brwiowy? Odpowiedź biegłego:

„Tak. Mogła ponieść śmierć, padając na prawy łuk brwiowy.

Ale uwzględniając gęstość pozostałych nieuszkodzone części czaszki i rozległe obrażenia wokół prawego łuku brwiowego oraz kości w głębi czaszki, musiałaby przewrócić się i spaść z co najmniej 15 metrów”.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.