Telefon  +48 602 601 166

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Sprawy karne

Detektyw ma zawężone pole działania w zakresie prowadzenia czynności w sprawach karnych. Nie ma możliwości i zasobów, którymi na co dzień posługuje się policja. Nie może na przykład korzystać z ich baz danych, metod oraz narzędzi. Może jednak skutecznie poprawić zaniedbania, nieporadność czy zwyczajne lenistwo organów ścigania.

Prywatny detektyw ma też przewagę w  zakresie zaangażowania w sprawę. Dla organów ścigania każda ze spraw, mimo że dla osoby w nią wplątanej najważniejsza, jest tylko jedną z wielu. Dla detektywa natomiast zlecone przez Klienta śledztwo zawsze będzie priorytetowe. Personel naszego biura nad każdym z nich pracuje w skupieniu, możliwie jak najszybciej i jak najbardziej dyskretnie.

Podstawa prawna działań prywatnego detektywa

Zgodnie z art. 2. ust.1 pkt. 6 do ustawy o usługach detektywistycznych, detektyw może zbierać „informacje w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.”

Wspomniane uprawnienie podlega jednak pewnym ograniczeniom. W myśl art. 25 ww. ustawy „przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany, niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli z treści tej umowy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie".

 

Badanie wariografem a podejrzany w sprawie karnej kryminalnej

W sprawach kryminalnych, w których istnieje potrzeba wyeliminowania z grupy podejrzanych osób niewinnych, z powodzeniem prowadzimy badania wariografem badania wariografem. Skutecznie stosujemy je również w sytuacji, gdy istnieje konieczność wskazania nieszczerości osoby podejrzanej.

O podjęciu czynności detektywistycznych, w przypadku równoległego prowadzenia takiej sprawy przez policję, zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych, informujemy o naszym udziale w postępowaniu stosowne organy policji.

Badania wariograficzne prowadzimy również w odniesieniu do różnych zorganizowanych i niezorganizowanych grup towarzyskich, gdzie istnieje konieczność wskazania w takiej grupie osoby nieetycznej lub nieuczciwej.

UCZCIWOŚĆ PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRACY

Sprawdzamy uczciwość pracowników metodami detektywistycznymi poprzez obserwację ich zachowań.

W przypadkach kradzieży badamy wiarygodność zaprzeczeń podejrzewanych pracowników na wariografie. Odbywa się to wyłącznie za ich zgodą!

Wiarygodność wspólników

Nieetyczne lub przestępcze zachowania wspólników ustalamy poprzez badanie ich na wariografie, wyłącznie za ich zgodą!

Wiarygodność kontrahentów i innych przedsiębiorców

Ustalamy wiarygodność kontrahentów lub innych przedsiębiorców, przede wszystkim poprzez ustalenie ich majątku pozwalającego, w razie naruszenia zasad umowy, pokryć straty orzeczone przez Sąd.

 

WARIOGRAF W ANALIZIE SPRAW KRYMINALNYCH

 

W niektórych sprawach kryminalnych zastosowanie znajduje badanie WARIOGRAFEM. Najczęściej w przypadkach, gdy występuje kilku podejrzanych, chętnych do przekonania całego świata o swojej niewinności.

Nawet jeżeli z kilku podejrzanych ten jeden nie wyrazi zgody na takie badanie, to dla prowadzących postępowanie jest to oczywista wskazówka, komu powinni się bardziej szczegółowo przyjrzeć i choćby dokładniej sprawdzić jego alibi.

Tego rodzaju usługi świadczone są przez nasze biuro DETEKTYW Gabriela Zwierzchowska zarówno w przypadku konieczności wyeliminowania z grupy podejrzanych osób tej osoby lub osób niewinnych, ale także w celu wskazania nieszczerości zaprzeczeń osoby podejrzanej lub osób podejrzanych.