Telefon  +48 602 601 166

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

WARIOGRAF / POLIGRAF

Jedną z oferowanych przez nas usług jest badanie przy pomocy wariografu Urządzenie to działa na podstawie założenia, że kłamanie nie jest dla człowieka sytuacją obojętną. Ma ono emocjonalne znacznie, więc co za tym idzie osoba, która mówi nieprawdę, aktywuje swoje emocje. Każda z odczuwanych przez badanego emocji objawia się zarówno na poziomie fizjologicznym, jak i poznawczym. Za reakcje te odpowiada nerwowy układ wegetatywny, a konkretnie jego współczulna część (układ sympatyczny).

Wariograf, zwany potocznie wykrywaczem kłamstw, rejestruje wszystkie reakcje badanego i na podstawie zebranych w ten sposób informacji ułatwia ocenę, czy dana osoba mówi prawdę czy kłamie. Urządzenie to nie daje jednak 100% pewności. Nawet najlepszy na świecie wariografista nigdy nie może być pewny wiarygodności uzyskanego wyniku. Zawsze będzie miał wątpliwości. 

Jedynie doświadczony detektyw ma możliwość potwierdzenia pełnej prawdy.

Dzieje się to tylko wtedy, jeśli badanie waliografem będzie zwieńczeniem przeprowadzonych przez niego skutecznych czynności detektywistycznych dokumentujących zdradę partnera.

Budowa i działanie wariografu

Dysponujemy nowoczesnym komputerowym wariografem amerykańskiej firmy STOELTING, działającej w swojej branży na rynku USA od 1886 roku.

Teoretyczne i praktyczne działanie wariografu zostało opracowane i jest rozbudowywane przez ponad 30 lat na uniwersytetach w stanie Utah w USA. 

Zestaw wariograficzny – tuż przed badaniem

Badanie wariografem

 

 Podczas badania wariografem dane do analizy i diagnozowania zbierane są przez: 

 • dwa czujniki piezoelektryczne dla dwóch kanałów oddychania piersiowego i przeponowego (pneumograf), 
 • czujniki (srebrne) przewodnictwa skóry, rejestrujące zmiany w potliwości skóry (reakcja skórno-galwaniczna tzw. GSR), 
 • czujniki (srebrne) oporności skóry (opcjonalnie), 
 • czujnik aktywności układu sercowo-naczyniowego, rejestrujący zmiany ciśnienia krwi, tętna i fali dykrotycznej (kardiograf), 
 • czujnik fotoelektryczny rejestrujący przepływ krwi tętniczej, w końcówce palca środkowego, do jego żył (pletysmograf), 
 • czujnik piezoelektryczny aktywności ruchowej, rejestrujący umyślną aktywność badanego, usiłującego zakłócić badanie, 
 • czujniki głosu. 

Wstępna ocena prawdomówności osoby badanej prezentowana jest bezpośrednio po zakończeniu każdego badania wariograficznego w formie wykresów i danych, obliczonych metodą numeryczną, na podstawie zasad opracowanych przez Krapohl i McManus (1999) oraz Krapohl (2002) na Uniwersytecie w Utah w USA. 

Ostateczną ocenę prawdomówności lub kłamliwości badanej osoby wydaje detektyw, zajmujący się od wielu lat problematyką dochodzenia do prawdy, na podstawie kilku metod:

 • metody numerycznej obiektywnego systemu oceniania,
 • metody prawdopodobieństwa, 
 • metody numerycznej, wykonywanej ręcznie, bezpośrednio przez detektywa, wykonywanej tylko przez niektórych doświadczonych wariografistów

 

BADANY I CENA badania

Badania wariograficzne mogą odbywać się wyłącznie za świadomą i pisemną zgodą badanej osoby! 

Osoba, która ma być badana, w dniu badania nie może być zmęczona ani głodna. Nie może też cierpieć z powodu niezaspokojenia podstawowych potrzeb fizjologicznych. Powinna być wyspana.

Nie powinna zażywać w tym dniu lekarstw, chyba że są one niezbędne dla jej zdrowia. O fakcie użycia określonych lekarstw, przed rozpoczęciem badań powinna poinformować badającego, w czasie wywiadu przed testowego.

Nie badamy osób w stanie nietrzeźwości!

Nie jest wskazane badanie osób poniżej 16 roku życia. Nie przyjmujemy do badań osób chorych psychicznie lub leczących zaburzenia emocjonalne.

Badania przeprowadzamy w siedzibie przedsiębiorstwa.

Wyjątkowo możemy wykonać w zakładzie pracy zlecającego, przy większej grupie osób badanych, po zapewnieniu pomieszczenia spełniającego, co najmniej, podstawowe wymogi do prowadzenia takich badań. 

Wynagrodzenie, płatne po wykonaniu wstępnego badania stymulacyjnego i upewnieniu się, że osoba nadaje się do badania wariograficznego, za badanie jednej osoby, w którym zadano 3 (trzy) pytania w trzech testach, wynosi nie mniej niż 1.500 złotych.

Każde kolejne pytanie można zadać w kolejnym badania, z użyciem kolejnych 3 testów.

W przypadku badania większej grupy pracowniczej, możliwa jest negocjacja ceny pojedynczego badania. 

W badaniach poza Koszalinem koszty przejazdu i pobytu zwraca zlecający.

 

TEST STYMULACYJNY

Badanie wariograficzne poprzedza test stymulacyjnym. Ma on na celu ocenę czy organizm badanego nadaje się do badania, bowiem niektóre choroby psychiczne wykluczają możliwość przeprowadzenie poprawnego badania i uzyskania obiektywnego wyniku. 

Jeżeli test stymulacyjny wykaże zakłócenia w systemie emocjonalnym osoby skierowanej na badanie wariograficzne, badanie takie zostaje przerwane i dalej nie jest prowadzone. Badanie stymulacyjne oparte jest zazwyczaj na wykorzystaniu testu rozpoznawczego - CIT (Concealed Information Test).

Reakcja organizmu na oczywiste kłamstwo, w odniesieniu do znanej informacji daje odpowiedź na pytanie, czy dalej prowadzić badanie. 

 

BADANIA WARIOGRAFICZNE

 

 

BADANIE USTALAJACE WINĘ LUB POTWIERTDZAJĄCE WIARYGODNOŚĆ  

W czasie badań wykorzystujemy najczęściej UTAHŃSKĄ TECHNIKĘ STREF PORÓWNANIA UZCT (Utah Zone Comparison Technique).

W Polsce jest to jedyna technika uznawana za dostatecznie potwierdzoną naukowo, przetestowaną oraz przydatną przed Sądem.

Badanie prowadzimy w warunkach studyjnych. Rozmowa wstępna i przygotowanie do badania prowadzimy w pokoju głównym firmy. Dla badanego dostępna jest łazienka, gdzie przed badaniem można załatwić pilne potrzeby fizjologiczne, a już koniecznie należy dokładnie umyć dłonie.
W pokoju głównym zlecający badanie ma możliwość śledzenia rzeczywistego przebiegu badania na monitorze o przekątnej 52 cale, przez co badanie takie jest absolutnie obiektywne.

W czasie śledzenia tego rzeczywistego przebiegu badania zlecający, już na etapie zadawania pytań, intuicyjnie sam może wstępnie ocenić emocje badanej osoby albo przebieg krzywych wariografu.

Wyniki badania obliczane są automatycznie przez komputer po zakończeniu badania. Ich wstępna interpretacja przekazywana jest niezwłocznie zainteresowanym. Jeżeli zlecający oczekuje sprawozdania, po uzupełnieniu o dodatkową analizę, wykonujemy je w terminie około 14 dni.

Wstępną diagnozę przedstawiamy „od ręki”.

Jeżeli osoba badana różnymi trickami, rodem z internetu, usiłowała zakłócić przebieg badania, co wariograf natychmiast wyłowi, wstępna diagnoza może ulec zmianie. Najczęściej na bardziej niekorzystną.

WYNIKI

Wynik badania prezentowany jest zlecającemu, w postaci cyfrowej, bezpośrednio po badaniu. Zbieranie wyników wykonywane jest automatycznie przez komputer.

Przy obliczaniu AUTOMATYCZNYM, METODĄ NUMERYCZNĄ OBIEKTYWNĄ, program komputerowy uwzględnia trzy główne elementy pomiarowe: 

1) układ oddychania, za który można uzyskać od +3 punktów, przy szczerości, poprzez +2, +1, 0, -1, -2, aż do -3, przy kłamliwości; 

2) układ sercowo-naczyniowy, za który można uzyskać podobnie, jak przy oddychaniu od +3, aż do -3 punktów; 

3) zmiany skórno-galwaniczne, najwierniej odzwierciedlające zmiany emocjonalne, za które można uzyskać od +6, poprzez +5, +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, aż do -6 punktów przy kłamliwości. 

Dodatkowo detektyw stosuje METODĘ NUMERYCZNĄ "RĘCZNĄ", która jest metodą trudną i zajmująco dużo czasu, a stosowana jest tylko przez doświadczonych wariografistów. 

Przy "ręcznym" zbieraniu wyników, za zmiany skórno-galwaniczne nadaje się od +3, do -3 punktów, ale dodatkowo dochodzą punkty za wyniki pomiaru pletysmografem (siła przepływu krwi z tętnic do żył w koniuszku środkowego palca prawej ręki, przez naczynia włoskowate i ich zwężenie), także od +3, poprzez +2, +1, 0, -1, -2, aż do -3 punktów przy kłamliwości. Tak więc przy "ręcznym" zbieraniu wyników, przy zadaniu jednego pytania, można uzyskać maksymalnie także od +12, do -12 punktów. 

 

Poligram wykresu przewodnictwa skóry przy ocenie ręcznej – wyniki oceniane wzrokowo i cyfrowo (patrz - liczby nad poligramem)

Poligram wykresu przewodnictwa skóry

 

Poligram wykresu kardiogramu przy ocenie ręcznej dokładnej – wyniki oceniane wzrokowo i cyfrowo (patrz - liczby nad poligramem) 

Poligram wykresu kardiogramu

Przy zadaniu w jednym teście 3 pytań jednorazowo można uzyskać, za te trzy pytania, od +36, do -36 punktów. Za pytania w najczęściej używanych 3 standardowych testach, w których zadaje się w każdym z nich po 3 takie pytania, można uzyskać więc od +108, do -108 punktów. 

Uzyskanie +8 punktów i więcej, dowodzi o szczerości i prawdomówności badanego. 
W przypadku uzyskania od +7 do -7 punktów, badanie uznaje się za nierozstrzygnięte. Wynik taki jest bardzo rzadki.

W przypadku uzyskania -8 i mniej punktów, wynik dowodzi o nieszczerości i kłamliwości. 

Przy METODZIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA wariograf przyjmuje, że wartością początkową prawdopodobieństwa prawdziwości jest 0.5000

Przed rozpoczęciem badania wariograf zakłada, że istnieje 50% szans na to, że badany może mówić prawdę i 50% szans na to, że badany może kłamać.

Reguła decyzyjna Kirchera-Raskina przyjmuje, że jeżeli prawdopodobieństwo prawdomówności badanej osoby wynosi co najmniej 0.7000, to należy przyjąć, że badany mówi prawdę. Jeżeli wartość ta jest mniejsza od 0.3000, należy przyjąć, że badany kłamie.

Takie wyniki są rozstrzygające w badaniach populacji kryminalnej i w odniesieniu do zachowań zbliżonych do kryminalnych. 

W odniesieniu do innych zachowań, można stosować większy margines bezpieczeństwa. Niektórzy zakładają, że wynik jest pewny dopiero w granicach plus albo minus 0.8500

 

DIAGNOZA

Diagnoza wariograficzna oparta jest na obiektywnych i potwierdzonych naukowo pomiarach emocjonalnych śladów pamięciowych, uzyskanych na podstawie: 

 • zmian w zakresie oddychania piersiowego i przeponowego (wykresy pneumo), 
 • zmian w przebiegu pracy serca (wykres kardio), 
 • zmian w przepływie krwi w naczyniach obwodowych (wykres kardio), 
 • zmian reakcji skórno-galwanicznej, tj. w przewodności elektrycznej skóry (wykres GSR), 
 • zmian w zakresie mowy (wykres audio). 

W standardowym badaniu używanych jest zazwyczaj 8 czujników przetwarzających emocje badanego, związane z przedmiotem badania, na dane umożliwiające obiektywną interpretację szczerości jej wypowiedzi. 

Z badań, po bardzo szczegółowej analizie, opartej na unikalnym programie komputerowym, stawiamy diagnozę i sporządzamy sprawozdanie interpretujące i wskazujące szczerość lub nieszczerość badanej osoby. Do sprawozdania załączamy standardowe wykresy i nagranie filmowe z przebiegu badania. 

W razie wątpliwości, co do obiektywności lub fachowości badania wariograficznego, zarówno ze strony zlecającego, czy też ze strony badanego, w każdym przypadku każde badanie można powtórzyć, wykorzystując innego biegłego w tym zakresie.

 

WYNIK BADANIA A OBIEKTYWNA PRAWDA

Wariograf nie jest „wykrywaczem kłamstw”!

Kłamstwem jest świadoma nieprawda, przekazana w określonym celu, najczęściej dla wprowadzenia innej osoby w błąd.

Wariograf ustala poziom i stopień szczerości odpowiedzi badanego na zadane mu pytania dotyczące śladów pamięci emocjonalnej z przeszłości. 

Zasadę funkcjonowania wariografu najlepiej można zrozumieć na rzeczywistym przykładzie, w czasie którego zaistniały naprawdę silne emocje.

 

 

RÓŻNICE W WYGLĄDZIE NIEKTÓRYCH FRAGMENTÓW POLIGRAMU OSOBY WIARYGODNEJ A NIEWIARYGODNEJ

PRAWDA (OSOBA WIARYGODNA)
Poligram z oznaczonym punktami przez autora wykresem przewodności skóry (zielona łamana linia). Amplitudy pytań KONTROLNYCH (C1, C2, C3 – zielone punkty) są wyższe niż amplitudy pytań RELEWANTNYCH - KRYTYCZNYCH (R1, R2, R3 – czerwone punkty)

Poligram

 

FAŁSZ (OSOBA NIEWIARYGODNA)
Poligram z oznaczonym przez autora wykresem przewodności skóry (zielona łamana linia). Amplitudy pytań KONTROLNYCH (C1, C2, C3 – zielone punkty) są niższe niż amplitudy pytań RELEWANTNYCH - KRYTYCZNYCH (R1, R2, R3 - czerwone punkty)

Amplituda GSR falsz

 

NASZE BADANIA

Naszymi WYNIKAMI badań poligraficznych pomagamy od wielu lat w ustalaniu i potwierdzaniu WIARYGODNOŚCI (PRAWDY) małżonków, partnerów, w tym jednopłciowych, wspólników, pracowników.

Pomagamy w ustalaniu i potwierdzaniu NIEWIARYGODNOŚCI (FAŁSZU) osób oskarżonych o nieetyczne lub nieuczciwe zachowanie, w tym o przestępstwa.

 

WARIOGRAF W KONFLIKCIE

POMOC MAŁŻONKOM I PARTNEROM

Oferujemy pomoc w sytuacjach konfliktowych powstałych w związkach małżeńskich i partnerskich, w tym JEDNOPŁCIOWYCH, gdy istnieje nadzieja, że związek ten ma sens istnienia. 

Oferujemy pomoc w przypadku podejrzenia o MOLESTOWANIE dzieci.

Nie ma skuteczniejszego niż wariograf narzędzia pozwalającego zdjąć zarzuty w zakresie UCZUCIOWYM z niesłusznie podejrzanej bliskiej osoby.

 

POMOC NIESŁUSZNIE OSKARŻONYM W PROCESIE

Niekiedy osobom podejrzanym z nadgorliwości lub chęci uzyskania poklasku, przypisuje się czyny, które dokonały inne osoby.

Każdy człowiek powinien odpowiadać za to, co zrobił.

W wielu sprawach sądowych udało się wykorzystać nasze wyniki badań, jeżeli były one pozytywne dla oskarżonego, by PRZEKONAĆ WYSOKI SĄD do wyłuskania z grupy osób tę niewinną osobę!

Powołując się na oczywiście korzystne wyniki naszego badania, wykonanego przez detektywa, obrońcy oskarżonych składali wnioski o powołanie biegłego.

WYSOKI SĄD, gdy jest do tego właściwe uzasadnienie, najlepiej z pozytywnymi dla oskarżonego wynikami badania na wariografie przez DETEKTYWA, może powołać biegłego poligrafa / wariografistę WPISANEGO NA LISTĘ BIEGŁYCH SĄDU OKRĘGOWEGO.

Niestety!
Jeżeli sprawca lub jego obrońca zlecał takie badanie tylko dlatego, by przedłużyć proces, WYNIK takiego badania był i będzie, dla podejrzanego / oskarżonego NIEKORZYSTNY!!!

 

SKUTECZNOŚĆ WARIOGRAFU

Z dotychczasowej praktyki badań wynika, że wariograf nigdy się nie pomylił!

Nieprecyzyjne wyniki wynikają przede wszystkim z nieumiejętności wariografisty, braku doświadczenia, a w szczególności ze źle sformułowanych pytań relewantnych (krytycznych) i niedostosowanych do nich pytań kontrolnych.

Pytanie powinno być sformułowane w sposób prosty, oczywisty, niedwuznaczny, tak, aby badany skupiał się nad zgodną z sumieniem odpowiedzią na to pytanie, a nie nad ich skomplikowanym układem.

 

PRZYKŁADY BADAŃ

- W SPRAWACH INTYMNYCH

 

Ukrócić udrękę…

Mąż podejrzewał młodszą żonę o letnią przygodę i zdradę. Codziennie przeżywał swoje podejrzenia. Ona zaprzeczała. Po kolejnej z wymówek zdecydowali się na badanie wariograficzne. Pytania brzmiały:

 1. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy miałaś intymny kontakt z Robertem Z.?
 2. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy wykonywałaś inne czynności seksualne z Robertem Z.?
 3.  Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy odbyłaś stosunek seksualny z Robertem Z.? 

Na fotel siadała zdecydowana, wściekła na tę sytuację, mówiąc:
- Niech to się nareszcie skończy!

Na pytanie detektywa, czy mimo tego wszystkiego, kocha męża, odpowiedziała:
- A dlaczego ja tu przyjechałam z nim kilkaset kilometrów?!

W wywiadzie przed testowym, zaklinając się na własne dzieci, przekonywała badającego, że podejrzenia męża są błędne. 

Niestety, po przejściu kompleksowego badania i wariograf i badający nie mieli żadnych wątpliwości, że było coś na rzeczy.

Wyraźnie zdeprymowana, zażyczyła sobie powtórkę. Powtórzono trzy testy. Było jeszcze gorzej!

Takie też wyniki zostały przedstawione jej i mężowi. Dziwiła się, jak to jest możliwe.

On tylko powtarzał: A nie mówiłem!

 

- W SPRAWACH RODZINNYCH

 Prezent na 10-lecie

Wynik badania miał być prezentem na 10-lecie małżeństwa. Główne pytanie:

„Czy w ciągu ostatnich 10 lat zdradziłaś męża?”

Do studia przyjechały dwie kobiety. Siostry. Miała być badana ta młodsza.

Na pytanie starszej, czy będzie użyta kamera, uzyskała potwierdzenie, że tak.

Po krótkiej rozmowie na korytarzu zmieniły zdanie i badaniu poddała się ta starsza.

Zmieniła też zakres czasowy – „…w ciągu ostatnich dwóch lat”, a potem jeszcze krócej – „w …tym roku”.

Wyniki były korzystne.

Po tygodniu ta starsza przyjechała z mężem.

- Powtarzamy badanie! Zakres czasowy będzie „…w ciągu 10 lat”.

Wypadło fatalnie! Badana zarzuciła detektywowi oszustwo i brak wiedzy o wariografie.

Po 8 miesiącach ponownie zadzwoniła ta starsza siostra. Chce zbadać byłego męża. Tamte wyniki były dokładnie takie, jak trzeba. Potwierdzały dokładnie to, co zrobiła w swoim życiu. Rozwiedli się.

Teraz mąż na kolanach przyszedł do niej i prosi o przebaczenie. Przez te 8 miesięcy był grzeczny i tylko ją kochał.

Niestety badanie byłego męża wypadło jeszcze gorzej niż kiedyś jego żony!!!

Do domu pod Szczecinem wracali osobno.

 

- W SPRAWACH O MOLESTOWANIE DZIECI

Kolorowe dziecko

W Londynie czarnoskóra matka, żona Polaka, podejrzewała o molestowanie swojej córki przez teścia – Polaka.

Sąd londyński wniósł o zbadanie go na wariografie w Polsce.
Niekoniecznie przez biegłego wpisanego na listę w Sądzie.

Trafił do detektywa.

Wyniki były dla niego druzgocące!

W czasie standardowej rozmowy prowadzonej po uzyskaniu bieżących wyników, na pytanie, czy to prawda, co wynika z badania na wariografie, odpowiedział:

- Tak, faktycznie ostatnio po obiedzie bawiłem się w moim łóżku z nią w sposób, którym można określić jako wykonywanie innych czynności seksualnych. Ale to ona sama przyszła do mnie!

- Skąd panu to przyszło do głowy? – pytał przerażony stanem rzeczy detektyw.

- To ona tego chciała! Ja jestem niewinny!

Jego „przybrana” wnuczka miała 11 lat!!!

 

- W SPRAWACH KRYMINALNYCH

Pusta kasa

Dostęp do kasy na zapleczu (szyfr) dużego sklepu w dużym centrum handlowym znała kierowniczka i jej siostrzenica. Sprzątaczka.

Na koniec roku w rozliczeniu kolejny raz zabrakło około 100.000 złotych.

W następnym roku rozliczeniowym kierownictwo podjęło decyzję przeprowadzić badania wariograficzne całego personelu!

Bez wyjątku.

Co do głównej podejrzanej, po pierwszym badaniu nie było już żadnych wątpliwości.

Codziennie, przed otwarciem sklepu pobierała nie liczoną przez nią „kupkę” banknotów i wrzucała do bankomatu stojącego kilka metrów od drzwi do sklepu, a stad na jej prywatne konto.

Paryż, Londyn, Zagranica. Nie pamiętała, gdzie była, ile wydała i na co.

Ale wpłatomat pamiętał. Co do złotówki!

Przy okazji okazało się, że pozostały personel, składający się z samych kobiet, co do jednej, także podbierał mniejsze i większe kwoty z kasy.

Pecunia non olet!

 

- W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

Pracownicy importera

Importer części samochodowych był systematycznie okradany przez swoich pracowników magazynowych.

Wytypował 15 najbardziej podejrzanych. Po przebadaniu całej grupy zwolnił 5.

Przyjął nowych i był niezwykle zadowolony ze swojego pomysłu. Koniec z kradzieżami!!! Nareszcie.

Ale po 6 miesiącach pracy nowej kadry stwierdził, że głowy złodziejskiej hydry odrodziły się!!!

Wytypował 5. Nowych. I znowu potwierdziły się jego przypuszczenia.

Oddziaływanie profilaktyczne badania wariograficznego niestety nie trwa wiecznie.

Po pewnym czasie przechodzi w zapomnienie i cała ta złodziejska karuzela zaczyna się kręcić od nowa.

 

- W INNYCH SPRAWACH

Imprezowiczom ku przestrodze

Przyjmujemy nierzadko błagalne telefony od osób, obu płci, które „zaszalały” na imprezie, na wyjeździe integracyjnym, oczekujących na przyjazd partnera albo małżonka z zagranicy z dwoma pytaniami:

„Czy można stworzyć na ich korzyść (czytaj: sfałszować) wyniki badania wariograficznego tak, by były korzystne dla zlecającego?

„Cena nie gra roli! Ile to kosztuje?”.

Niestety! Ani badający, ani wariograf nie znają ani takiej metody, ani ceny.

Przeprowadziliśmy jednak już wiele, wiele badań takich osób, które w pełni zaspokoiły swoją ciekawość co do wyników ewentualnego przyszłego badania.

Z reguły wyniki te były najczęściej przykre dla zlecających.

 

PRZYKŁADY PYTAŃ INTYMNYCH

Przykładowe pytania z PRZEPROWADZONYCH badań w sprawach intymnych. 

Jednokwestyjne, dotyczące zdrady z jedną wybraną kobietą: 
1) Czy w 2018 roku spotykałeś się z Moniką? 
2) Czy w 2018 roku utrzymywałeś kontakty intymne z Moniką? 
3) Czy w 2018 roku odbyłeś stosunek seksualny z Moniką? 

Wielokwestyjne, gdy w pytaniach jednorodnym problemie występuje kilka osób: 
1) Czy kochasz mężczyznę, z którym codziennie dojeżdżasz tramwajem do pracy? 
2) Czy kochasz Dawida, z którym pracujesz w jednym pokoju? 
3) Czy ubiegłą sobotę w samochodzie odbyłaś z Arkiem stosunek seksualny? 

Wielokwestyjne, gdy występuje kilka problemów: 
1) Czy przed związkiem ze Zbyszkiem świadczyłaś usługi seksualne za pieniądze? 
2) Czy w czasie związku ze Zbyszkiem odbyłaś stosunek seksualny z byłym mężem? 
3) Czy, poza pierwszym razem, w czasie kochania udawałaś orgazmy? 

 

PRZYKŁADY PYTAŃ W SPRAWACH KARNYCH

 Przykładowe pytania z rzeczywistych badań w sprawach kryminalnych. 

Jednokwestyjne
, dotyczące kradzieży: 
1) Czy byłaś na imprezie w dniu 23 czerwca ubiegłego roku w restauracji Magnolia? 
2) Czy widziałaś, jak Janusz zabierał Zbigniewowi złoty krzyż z diamentami? 
3) Czy pomagałaś Januszowi w zaborze złotego krzyża z diamentami? 

Jednokwestyjne, dotyczące kradzieży: 
1) Czy z kasy sklepu zabierałaś kwoty do 100 złotych? 
2) Czy z kasy sklepu zabierałaś kwoty do 300 złotych? 
3) Czy z kasy sklepu zabierałaś kwoty przewyższające 1000 złotych? 

Jednokwestyjne, dotyczące kradzieży: 

1) Czy w 2011 roku zabrałeś z domu Anny Kilar w Bochum złoty puchar? 
2) Czy w 2012 roku zabrałeś z domu Anny Kilar w Bochum złotą biżuterię? 
3) Czy w 2013 roku zabrałeś z domu Anny Kilar w Bochum nowego Rollexa? 

 

INNA METODA BADAŃ

Wigilia

Babcia przygotowywała Wigilię. Dzieci, synowe i zięciowie oraz wnuki bawili się.
Niektóre panie pomagały Babci.

Przed pracą w kuchni zdjęła z rąk ukochaną biżuterią, z którą się nie rozstawała, przemyślnie spięła i położyła na stole z opłatkami.

Tylko że po Wigilii na tym samym stole biżuterii nie było!

Przeprowadzono badanie z PYTANIAMI UKRYTEJ INFORMACJI, w których badany na wszystkie pytania odpowiada przecząco - NIE.

Tylko osoba, która zabrała 2 złote pierścionki z kamieniami koloru: czerwonego i niebieskiego, połączonych agrafką wiedziała, jak wyglądały i jak były połączone.

Ukochana wnuczka Babuni.

Na pytanie detektywa:
- Masz przy sobie te pierścionki? odpowiedziała:

- Mam jeden. Drugi już sprzedałam.

Poniżej podajemy wykorzystane w tym badaniu pytania:

a) 
1) Czy zabrane babci pierścionki miały kamienie koloru zielonego i czarnego? 
2) Czy zabrane babci pierścionki miały kamienie koloru czerwonego i niebieskiego? 
3) Czy zabrane babci pierścionki miały kamienie niebieskie? 
4) Czy zabrane babci pierścionki miały kamienie koloru granatowego i zielonego? 
5) Czy zabrane babci pierścionki miały kamienie czerwone? 
6) Czy zabrane babci pierścionki miały kamienie koloru niebieskiego i zielonego? 

b) 
1) Czy zabrane babci pierścionki leżały na stole luzem? 
2) Czy zabrane babci pierścionki połączone były zielonym drucikiem? 
3) Czy zabrane babci pierścionki połączone były czarną gumką do włosów? 
4) Czy zabrane babci pierścionki połączone były agrafką? 
5) Czy zabrane babci pierścionki połączone były szarym sznurkiem? 
6) Czy zabrane babci pierścionki połączone były czerwoną gumką? 

 

WARIOGRAF W BIZNESIE

Oferujemy przedsiębiorcom, badania wariograficzne w postępowaniu rekrutacyjnym oraz przy kontroli wiarygodności kandydatów do pracy. 

Standardowe badanie może potwierdzić lub wykluczyć wskazane przez kandydata umiejętności i doświadczenia, przez co można pozbyć się niewiarygodnego kandydata, nie tracąc jednocześnie innych wartościowych. 

Osobom fizycznym i pracownikom, zatrudnionym w poprzednich zakładach pracy, oferujemy badania wykluczające niekorzystne dla nich zapisy w opiniach pracowniczych, w szczególności celem uniknięcia skutków fałszywej lub niesprawiedliwej oceny wystawionej przez poprzednich pracodawców, lub przez nieuczciwych przełożonych wyższego szczebla. 

Badania wariograficzne prowadzimy także: 

- przy weryfikacji i okresowej kontroli lojalności pracowników w zakładach pracy, gdzie tajemnice produkcji lub tajemnice technologii są szczególnie zagrożone, albo gdzie dane finansowo-księgowe podlegają szczególnej ochronie, 

- przy badaniu uczciwości pracowników, w szczególności w instytucjach, w których osoby badane mają dostęp do pieniędzy lub dokumentów, pozwalających uzyskać łatwo pieniądze, 

- do ustalenia osób nielojalnych wobec zakładu pracy, działających na rzecz konkurencji albo wykorzystujących sprzęt zakładowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej ze szkodą dla pracodawcy, 

- przy ustalaniu sprawców wydarzeń nadzwyczajnych, w szczególności sprawców przestępstw na szkodę przedsiębiorstwa (oszustwa pracownicze, włamania w zakładach pracy, kradzieże pracownicze, przecieki informacji handlowych i produkcyjnych), ułatwiając zlecającym prowadzenie wewnętrznych dochodzeń. 

Takie badania w zakładzie pracy z powodzeniem spełniają dodatkowo funkcję profilaktyczną.